Kyrkan kritiserar Italiens regering

Italien befinner sig just nu på kollisionskurs med EU om ekonomin i landet. Och dessutom kritiseras regeringen hårt av biskopar i katolska kyrkan när det gäller migrationsfrågan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den italienska koalitionsregeringen, som består av främlingsfientliga Lega och populistpartiet Femstjärnerörelsen, får nu hård kritik från flera håll.

Från EU-håll handlar kritiken bland annat om ekonomi. Eurozonens finansministrar varnade nyligen Italiens regering för att genomföra planerade finanspolitiska stimulanser. Om dessa genomförs beräknas de blåsa upp landets budgetunderskott till 2,4 procent av BNP, skriver TT.

Sanktioner kan vänta

Detta kan göra att landet hamnar över de nivåer som EU:s budgetregler tillåter. EU-kommissionen är ”inställd” på att inte godkänna den italienska budgeten i november, enligt Reuters.

Om det blir bakläxa för Italien kan budgeten sändas tillbaka med krav på ändringar – annars väntar i värsta fall sanktioner för Italien. Något som med all säkerhet ytterligare skulle späda på krisen i landet.

Förslag på medborgarlöner

Den italienska regeringen har dessutom skrämt upp många ekonomer genom att diskutera förslag om att genomföra ”medborgarlöner”. Och tisdag förra veckan kom ett euroskeptiskt uttalande av Claudio Borghi från det främlingsfientliga regeringspartiet Lega.

Borghi sa att han är ”helt övertygad” om att Italien skulle lösa många av sina problem om landet hade egen valuta. Det uttalandet fick tunga italienska bankaktier att sjunka.

Kritik från kristna

Från kristet håll kritiseras regeringen för sin migrationspolitik. Katolska biskopar har redan tidigare fört fram protester mot den flyktingpolitik som regeringen vill genomdriva.

Regeringen har sagt att man i princip vill stoppa invandring till Italien, och man har också börjat tala om att skicka ut människor ur landet. Förra veckan presenterade inrikesminister Salvini från främlingsfientliga regeringspartiet Lega nya lagförslag, som kommer att göra det lättare att deportera asylsökande utan giltiga papper.

Tufft för migranter

Själv kallar Salvini lagarna för ”säkerhetspaket”. Paketet innebär bland annat, att det blir stopp för temporära asyltillstånd av humanitära skäl. Migranter kan också placeras i avvisningsläger i väntan på identifiering och de kan bli kvar där i upp till sex månader – tidigare var maxtiden tre månader.

Detta har fått biskoparna att nu tala om ”domedagspolitik”. Kardinal Gualtiero Bassetti, som leder den italienska biskopskonferensen (CEI) säger att biskoparna känner sig kallade att uttala sig om politiken, för att förhindra att makthavarna känner sig ”frestade att utnyttja rädslor eller faktiska problem i vissa grupper och ge illusoriska löften i syfte att vinna kortsiktiga politiska mål”.

Läs mer: Italienare i Sverige oense om hemlandets migrationspolitik

 

”Intresserade av integration”

Bassetti sa också, enligt en amerikansk nyhetssajt, att kyrkan har en särskild roll inom politiken.

”Ingen kan förvänta sig att kyrkan ska säga det som sociologer eller politiker säger”, sa han. ”Som pastorer är vi intresserade av solidariteten människor emellan och av integration”.

En annan kritisk röst inom katolska kyrkan är biskop Nunzio Galantino. Han kallar regeringens politik ”domedagspolitik” och tycker att de ”snedvridna attityderna” från regeringshåll bör ersättas av ”verklighetsförankring”.

Fakta:

2,4

Så många procent av BNP befaras Italiens budgetunderskott bli.