”Kyrkan måste visa solidaritet med de som ska utvisas”

Efter den dramatiska deportationen till Afghanistan den 10 oktober vädjar nu flera medarbetare i Svenska kyrkan om synligare engagemang från kyrkans sida.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi vill rikta en uppmaning till organisationen Svenska kyrkan: till anställda, herdar, chefer, kyrkoråd och biskopar, att komma till deportationerna. Ingen går oberörd därifrån. Kyrkan borde ta täten för att protestera mot utvisningarna och i frågan om amnesti för de unga människor som kom till Sverige som barn, säger Lisa Westberg, präst i Angereds församling.

Handlar om liv och död

Hon är en av fyra anställda i Svenska kyrkan som i en debattartikel i Kyrkans tidning vädjar om att kyrkan ska bli mer synlig vid deportationerna. Det är en ”fråga på liv och död” att visa stöd och finnas bland dem som ”kämpar för sina liv och sin mänskliga värdighet”, menar de.

103665.jpg– Det gäller för kyrkan att stå ännu närmare kärleksbudskapet. Att finnas till för de som har allra minst, och att visa på vad vi tror på genom konkreta handlingar, säger Lisa Westberg.

Hon har skrivit artikeln tillsammans med diakonerna Ulrika L Andersson och Klara Roxbergh samt integrationskoordinatorn Carolina Kristell. Alla fyra var närvarande vid den dramatiska utvisningen av 16 unga afghaner från förvaret i Kållered den 10 oktober.

Där reagerade de på att så få hade kommit för att protestera och visa för dem som skulle utvisas att de stod på deras sida.

– Naturligtvis finns det många svenskkyrkliga medlemmar bland alla som kämpar för dessa våra medmänniskor. Men det är bara ytterligare ett skäl för organisationen att finnas på plats och stötta.

Menar ni att Svenska kyrkan lämnar människor som utvisas i sticket?

– Nej, absolut inte. Kållereds församling har till exempel kontakt med alla som sitter på förvaret och erbjuder samtal och stöd på olika sätt. Vi försvarar Svenska kyrkans alla fina och viktiga insatser för nyanlända i hela Sverige.

– Men att närvara i de sammanhang vi inte valt själva – det är det vi vill åt. Det är det som kan hjälpa oss att lyfta oss ur våra tröga vanor, säger Lisa Westberg.

Att närvara vid en deportation handlar om solidaritet, menar artikelförfattarna. Då finns man till för aktivisterna och påverkar den mediala bilden i amnestifrågan. Och låter sig själv påverkas av det som försiggår.

Läs också: Mustafa fick stanna - fick besked på väg till flygplatsen
 

Är med vid deportationer

– Det är jättesvårt att vara med vid en deportation och att acceptera att svensk byråkrati kan drabba människor så svårt. Att det är så svårt att agera medmänskligt i det system vi själva har byggt upp, säger Lisa Westberg.

De fyra medarbetarna i Svenska kyrkan vill lyfta fram den kompetens som finns inom kyrkan. Men också att det finns en tröghet och fixering vid verksamhetsplaner och budgetar, något som ibland blir ett hinder i ljuset av de krav som ställs i den tid vi lever i.

– Kyrkan kan vara väldigt självupptagen av sin organisation i dag, allt ska vara välplanerat och genomtänkt. Det är inte alltid det hjälper oss att tjäna dem som är allra mest utsatta, säger Lisa Westberg.

"Ställ in engagemang mot varandra"

Dagen har sökt biskoparna i de stift där förvaren varifrån de flesta uppmärksammade utvisningar sker (Stockholm och Göteborg) samt kyrkostyrelsens förste vice ordförande Wanja Lundby-Wedin.

102232.jpg– Det finns många olika sätt att uttrycka engagemanget för flyktingars situation i världen och i Sverige, kommenterar biskop Per Eckerdal i Göteborg.

– Det är viktigt att inte ställa­ det ena engagemanget och uttryckssättet mot det andra. Det är självklart viktigt att också på olika sätt utöva påverkan på Svenska myndigheter så att de som sökt sig till Sverige för att få trygghet inte ska kastas ut i det för dem okända, säger han.