Kyrkoavgift till samfunden en succé

Förra året fick de kristna trossamfunden (exklusive Svenska kyrkan) 375 miljoner kronor i kyrkoavgift via Skatteverket – en tredubbling sedan millennieskiftet. Men summan kan öka ännu mer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!