Kyrkoherde: Linda Bergling uppfattas som kontroversiell

Avhopp och splittring i Timrå ekumeniska råd har gjort att pastor Linda Bergling ofrivilligt hamnat i skottgluggen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den 18 november inleds en själavårdskonferens i Timrå, som stadens kyrkor gemensamt arrangerar via Timrå kristna råd.

Men allt har inte gått enligt planerna, och pastor Linda Bergling som bjudits in att delta har efter viss turbulens stoppats från att predika i Svenska kyrkan. I stället kommer hon att tala i Pingstkyrkan.

Linda Bergling är känd från församlingen Arken i Kungsängen, utanför Stockholm, som årligen arrangerar mirakelkonferenser med fokus på att Gud kan gripa in på ett konkret sätt och hela människor.

"Var vårt förslag"

Hon bjöds in av Timrå kristna råd, och drivande för att få henne att komma var Deltaförsamlingen, tillhörande Evangeliska frikyrkan.

– Det var vårt förslag att bjuda in henne, berättar Kia Sundberg, ledare i Deltaförsamlingen.

Men efter att Linda Bergling bjudits in valde Deltaförsamlingen att lämna det ekumeniska rådet, och gör det strax efter att ytterligare två församlingar gjort en liknande sorti.

– Vi har lite olika åsikter om hur rådet ska fungera, det är inte mer än så, säger Kia Sundberg som förklaring.

Hon menar att det går bra att samarbeta kyrkor emellan ändå.

Kyrkoherde: Hon är kontroversiell

Men att församlingen som bjöd in Linda Bergling dragit sig ur är en av orsakerna till att Svenska kyrkan nu valt att säga nej till hennes predikan. Maria Ålander är kyrkoherde i Timrå församling, och berättar att hos vissa i Svenska kyrkan uppfattas Linda Bergling som kontroversiell.

– Frågan har ställts varför en person som står så långtifrån Svenska kyrkans teologi ska få predika, berättar hon.

När sedan församlingen som bjöd in henne drog sig ur det ekumeniska rådet valde Svenska kyrkan att avstyra framträdandet.

"Tycker olika men vill samarbeta"

Pingstpastor Christian Mölk sitter som ordförande i Timrå kristna råd och han beklagar det uppkomna läget.

104456.jpg– Vi har haft bra ekumeniska samlingar i Timrå, berättar han till Dagen.

Framförallt säger han att stadens två största kyrkor, Svenska kyrkan och Pingstkyrkan, har hittat varandra, trots att de på många punkter är oense rent teologiskt.

– Vi kan respektera varandra och är överens om att vi inte är överens i vissa teologiska frågor, säger han.

– Men vi vill ändå samarbeta för allas bästa, för missbrukarna i staden, för flyktingarna.

Att tre av ortens församlingar nu valt att hoppa av det ekumeniska samarbetet förklarar han delvis med olika teologiska ståndpunkter, och att det har varit en del upprörda känslor kopplade till det.

Linda Bergling: Vi behöver försoning

När Dagen når Linda Bergling låter hon sprudlande glad efter att precis ha kommit hem från Vitryssland.

– Jag glädjer mig över alla mirakler Gud gjorde där, säger hon, innan hon tar upp situationen i Timrå.

– Jag förstod att det var en lokal konflikt och jag hoppas kunna vara till hjälp och välsignelse. Konferensen ska handla om själavård, och det passar perfekt.

Hon förstår inte varför hon skulle uppfattas som kontroversiell, och säger sig ha tillbringat mycket tid i Svenska kyrkan. Församlingen Arken, där hon är verksam, är fristående och vill vara till välsignelse för hela kristenheten i Sverige.

Hur känns det att åka till Timrå, med tanke på vad som hänt?

– Jag tycker det känns väldigt bra, för min kallelse är helande och upprättelse. Jag tycker att det ska bli kul att träffa kristna från olika sammanhang, vi behöver försoning. Jag tror att det kommer bli en fantastisk helg.