Kyrkoledarna tar strid för religiösa friskolor

Kyrkoledarna, med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen, tar strid för de religiösa friskolorna, och kallar Socialdemokraternas misstänkliggörande av konfessionella inslag för "naivt".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är i en debattartikel i Svenska Dagbladet som presidiet för Sveriges kristna råd nu snabbt reagerar mot Socialdemokraternas vallöfte att förbjuda religiösa friskolor.

Kyrkoledarna varnar för att en sorts "kollektiv religionsblindhet" håller på att drabba Sverige, och skriver att det finns många åsikter om konfessionella friskolor, "men förvånansvärt lite kunskap".

Saknar forskningsbelägg

Samfundsledarna från alla de fyra kyrkofamiljerna ifrågasätter vilken forskning det regeringsbärande partiet egentligen vilar på när det dömer ut de religiösa friskolorna, och hävdar att partiets företrädare inte beskriver sanningen när de antyder att friskolorna står i vägen för kunskap, är segregerande och i konflikt med demokratisk värdegrund.

 

Läs mer: Shekarabi: Livets ords skola även segregerande

 

Av cirka 70 religiösa friskolor i Sverige har cirka 80 procent kristen inriktning och i många av dem samlas elever med olika religiösa bakgrund. Själva undervisningen ska vara konfessionsfri och religiösa aktiviteter ska ske utanför schemalagd tid, påpekar kyrkoledarna.

Självklart med kristna skolor i Pakistan

De påtalar också att kristna skolor är självklara på många håll i världen, exempelvis i den islamiska republiken Pakistan, där de kristna skolorna "självklart tar emot barn med olika social och religiösa bakgrund".

 

Läs mer: Rektor på kristen friskola: Vad trött jag blir

 

Kristna kyrkor har vidare ofta varit initiativtagare till forskning och utbildning i den europeiska vetenskapstraditionen genom historien. Kyrkoledarna hänvisar också till Europakonventionens skrivningar och till att Europadomstolen slagit fast "rätten till pluralism inom undervisningen".

Allt i läroplanen är inte vetenskap

Även grundläggande värden i läroplanen för alla skolor – som människolivets okränkbarhet och jämställdhet mellan kvinnor och män – ligger utanför vetenskapliga fakta, och representerar på det sättet en form av trosuppfattning, skriver SKR:s presidium, och fortätter:

"Det är både naivt och märkligt att den sekulära inriktningen upphöjs till allena saliggörande och att konfessionella inslag misstänkliggörs utan urskiljning."

Välkomnar utredning

Kyrkoledarna välkomnar den utredning som regeringen nyligen tillsatt för att ta fram ordentligt med kunskap, och har inget emot kvalitetskontroller från Skolinspektionen.

 

Läs mer: Elisabeth Sandlund: Det är ayatollorna som styr den svenska skolpolitiken

 

Man varnar för att "kasta ut barnet med badvattnet".

"Misslyckanden ska bemötas med krav på förbättringar, inte med att förbjuda en hel skolform", skriver de.

Undertecknare från fyra kyrkofamiljer

Förutom ärkebiskop Antje Jackelén i Svenska kyrkan är debattartikeln i Svenska Dagbladet undertecknad av Anders Arborelius, kardinal i Stockholms katolska stift, Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop i Syrisk-ortodoxa kyrkan, Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan samt Karin Wiborn, generalsekreterare i Sveriges kristna råd.