Kyrkor lyfter rättvisa under nytt klimatmöte

Nu samlas världens länder återigen för att enas om åtgärder mot klimatförändringarna. Kyrkorna finns på plats.
– Vi finns där för att belysa de existentiella frågorna och lyfta rättviseperspektivet, säger Martin Vogel från Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ännu en runda av FN:s klimatförhandlingar har inletts, denna gång i tyska Bonn under namnet COP23. Tongångarna är inte lika höga som vid mötet i Paris för två år sedan, då världens ledare samlades för att förhandla fram Parisavtalet.

Parisavtalet igen

Och när världen nu ska gå vidare i förhandlingarna handlar mycket om – Parisavtalet! Inte bara att Donald Trump håller på att dra ur USA från samarbetet, utan lika mycket ska det förhandlas om vad avtalet egentligen betyder.

– Den övergripande frågan som vi samlas kring är hur vi ska stoppa den globala uppvärmningen, och hur vi ska få slut på utsläppen. Det kniviga handlar om vem som ska göra vad, vem ska ta första steget, säger Martin Vogel, policyrådgivare i klimatfrågor för Svenska kyrkan.

– Vi måste också lösa de frågor som inte löstes i Paris. För Parisavtalet riskerar att bli ett luftslott.

Är Parisavtalet ett luftslott?

– Det är inte så att det är betydelselöst, men det är bara ett ramverk där innehållet fortfarande behöver mejslas ut. Det pågår i allra högsta grad förhandlingar om vad man egentligen kom överens om i Paris.

Martin Vogel är själv på väg till Bonn för att vara med vid förhandlingarna. Han är med i det globala nätverket ACT Alliance, som samlar över 140 kyrkor och ekumeniska aktörer världen över.

Vad ska du göra?

– Vi följer i vanlig ordning mötena på plats, och bidrar som observatörskraft. Vi bidrar med insyn och transparens, en länk till förståelse för dem som inte är där, säger Martin Vogel.

Redo att varna

Bland annat är han redo att ringa i varningsklockorna, i fall förhandlingarna är på väg åt fel håll.

Kyrkorna har precis som vid tidigare förhandlingar med sig ett rättviseperspektiv in i klimatmötena, där de vill lyfta fram de fattigas röst. Ofta handlar det om människor som drabbas av klimatförändringarna utan att själva ha varit med och bidragit till utsläppen som orsakar dem.

På agendan står att de rika ländernas satsningar för klimatanpassning ska betalas ut förutsättningslöst, inte som vanligt bistånd eller exportkrediter.

– Det här handlar om att ta sitt historiska ansvar. Det är utsläppen som möjliggjort den rika världens utveckling, nu behöver vi betala notan, säger Martin Vogel.

Kommer kyrkornas röst att höras?

– Absolut. Vi finns där för att belysa de existentiella frågorna. Där har kyrkorna en otroligt viktig roll att spela, att lösgöra klimatfrågorna från de mer tekniska detaljerna i förhandlingarna till att prata om det här som en ödesfråga för mänskligheten.

Martin Vogel menar att religiösa grupper har örat nära mot marken och vet hur klimatförändringarna slår mot världens fattiga. Därför har de mandat att tala utifrån de drabbades verklighet.

– Vi bär med oss vittnesmålen om hur klimatförändringar påverkar människors vardag redan i dag. Det kan vara ett nyttig att påminna i de realpolitiska förhandlingarna att inte glömma bort den mänskliga länken.

Religiösa aktörer

Förutom ACTAlliance är även Kyrkornas världsråd och katolska kyrkan närvarande vid klimatförhandlingarna i Bonn. Även andra religiösa aktörer är på plats, och samarbete sker även över religionsgränserna.

Klimatmötet i Bonn pågår 6-17 november.

Fakta:

Fakta: COP 23

Människor från över 190 länder samlas i Bonn för att förhandla om hur världen ska lyckas hejda klimatförändringen.

Klimatmötet i Bonn pågår mellan den 6–17 november.