28 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkor och frivilligorganisationer får 100 miljoner av staten

100 miljoner kronor ska gå till civilsamhällets aktörer för att de ska kunna hjälpa utsatta och äldre under coronakrisen.

Civilsamhället och kyrkorna har ett tag undrat varför inte de omfattas av regeringens stödpaket under coronakrisen.

Men nu kom det till slut en satsning, som till skillnad från många andra av stödpaketen presenterades av två miljöpartister.

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor direkt till civilsamhällets aktörer, med det tydliga budskapet att pengarna ska gå till att hjälpa samhällets mest utsatta.

Stödet är uppdelat på två lika stora delar, 50 miljoner kronor till organisationer som jobbar med humanitära insatser på olika sätt för att bland annat nå hemlösa och papperslösa, 50 miljoner kronor till dem som jobbar med att nå ut till äldre.

Fantastiska insatser

– Det finns civilsamhällsorganisationer som gör fantastiska insatser i den här situationen, sa Isabella Lövin, vice statsminister, under pressträffen.

Bland annat lyfte hon fram trossamfunden som är med och hjälper i krisen. Hon poängterade också att civilsamhällets aktörer ofta har stort förtroende och når ut till människor som samhället i övrigt har svårt att nå.

Mer detaljer kommer

Kulturminister Amanda Lind berättade att exakt hur det här stödet ska fördelas kommer bli mer detaljerat efter att frågan lyfts i riksdagen i samband med vårändringsbudgeten.

Hon betonade också att civilsamhällets organisationer får del av andra krispaket som regeringen presenterat, exempelvis omställningsstödet där de som förlorat mer än 30 procent av ersättningen kan få ersättning.

Läs mer KD föreslår stödakut för civilsamhället

KD nöjda men kritiska

Tidigare har Kristdemokraterna varit ute och lyft frågan om ett krispaket till civilsamhället, där de bland annat föreslagit att en miljard kronor borde satsas på en civilsamhällesakut.

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson, sa efter pressträffen med regeringens företrädare att det är bra att regeringen äntligen ser civilsamhällets situation.

– Efter sju ändringsbudgetar kommer förslag som äntligen träffar civilsamhället, sa han till SVT Nyheter.

Vill se mer

Men samtidigt menade Jakob Forssmed att regeringens satsning inte räcker, utan Kristdemokraterna vill se fler åtgärder för att underlätta civilsamhällets situation.

– Många av hjälporganisationerna ser ett tapp i givandet. Därför föreslår vi en förstärkning av gåvoskatteavdraget, som en extra injektion i det privata givandet.

SKR gläds över beskedet

En aktör som gläds över regeringens besked är Sveriges kristna råd (SKR), som nyligen skrev brev till regeringen med uppmaningen att ge stöd till samhällets mest utsatta.

"När en form för ansökningsförfarande finns på plats kommer denna satsning att kunna ge kyrkor och civilsamhällesorganisationer ett välkommet resurstillskott för att göra det möjligt att fullfölja det stöd- och hjälparbete som redan påbörjats på många håll", skriver SKR som kommentar till regeringens satsning på civilsamhället.

Läs mer Kyrkornas företrädare vill att regeringen hjälper papperslösa

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar