Kyrkorna med på stort metoo-upprop

Sju åtgärdsförslag som ska bidra till att skapa ett samhälle fritt från sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. Det listar representanter för 65 metoo-upprop - däribland frikyrkornas upprop - inför valrörelsen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

På DN Debatt skriver en samordningsgrupp, som består av initiativtagare och administratörer från 65 av höstens metoo-upprop, en gemensam artikel om vad de tycker att politikerna bör göra.

De vill bland annat se en nationell visselblåsarfunktion, obligatoriska utbildningsmoment kring sexuellt våld i polisutbildningen och kräver att fler anmälningar om sexuella trakasserier utreds.

 

Läs också: Kvinnor i frikyrkan startar metoo-upprop

 

En av de som står bakom artikeln är Karin Ingridsdotter från det frikyrkliga metoo-uppropet #sanningenskagöraerfria, som Dagen skrivit om.

Varför har ni skrivit debattartikeln i Dagens Nyheter?

– Vi som tog initiativet till #sanningenskagöraerfria vill ha en förändring i kyrkorna. Men detta är en fråga som är större än så.

– Den gäller på alla nivåer i hela samhället. Så för oss känns det självklart att göra detta tillsammans med andra metoo-upprop, säger Karin Ingridsdotter till Dagen.

 

Läs mer: Efter metoo - nu kommer SKR med riktlinjer om sexuella övergrepp

 

Är det något eller några av era förslag som särskilt gäller kyrkor och kristna samfund?

– De flesta av våra önskemål går nog att överföra till den frikyrkliga miljön. Till exempel den som handlar om satsningar på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning.

– En naturlig fråga vi bör ställa oss är: Hur undervisar vi om detta i kyrkan?

Politikernas ansvar

Hon menar att det är en styrka att så många av metoo-uppropen står bakom förslagen och hoppas att det ska leda till verkliga förändringar.

– Vi är inne i ett valår och man kan tycka att alla de politiska partierna borde vara intresserade av att lyssna på oss och komma med förslag som leder framåt.

Efter initiativet till #sanningenskagöraerfria har Karin Ingridsdotter och andra varit inbjudna till att fortsätta arbetet på samfundsnivå i Equmeniakyrkan och till att tala om sexuella trakasserier och övergrepp i församlingar.

– Det fortsätter vi gärna med för det är ett steg i rätt riktning. Vi hoppas att vi ska få komma till andra frikyrkor också. Detta är något som finns i alla samfund, menar hon.

Möte med Regnér

I dag hålls ett möte mellan representanter för de 65 metoo-uppropen och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Det hålls på Historiska museet i Stockholm och sker på initiativ av metoo-uppropen.

Karin Ingridsdotter kommer själv inte vara med på mötet men hon hoppas att det ska leda till att politiker i samtliga partier tar dessa frågor på större allvar och kommer med förslag på hur det ska bli bättre.

Bland de som skrivit under artikeln på DN-debatt finns också det metoo-upprop som gjorts bland anställda i Svenska kyrkan, som kallas #vardeljus.

Läs det senaste om #metoo

Alla tidigare artiklar
Karin Ingridsdotter.

Karin Ingridsdotter.

[x]