Kyrkors insatser för Europas romer i fokus

Vad kan Sverige göra för romerna genom kyrkorna i Europa? Vid en Romakonferens i Linköping lyfts det perspektivet.
– Evangeliet via kyrkor är en förvandlande kraft för hela samhällen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det säger Christer Tornberg, vice ordförande i pingströrelsens Romanätverk, som arrangerar konferensen nu på fredag och lördag, där kyrkornas roll för romerna i Europa uppmärksammas.

– I Rumänien pågår exempelvis en stor romsk väckelse som vi kommer att berätta om. I byn Toflea har 90 procent av befolkningen blivit kristna. Budskapet om Jesus och kyrkornas sociala arbete förändrar attityderna i hela samhället, säger Christer Tornberg.

”Vad gör Gud bland romerna?”

Thomas Hammarberg, ordförande i regeringens kommission mot antiziganism 2014-2016, är en av talarna vid konferensen som hålls i pingstkyrkan Cupolen i Linköping. Hammarberg har också kunskaper med sig genom sitt tidigare uppdrag som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

”Vad gör Gud bland romer i Europa?” Det är ett ämne vid konferensen som kommer att behandlas av René Zanellato, pastor i Frankrike och grundare av Gypsy and Travelller Internationell Evangelical Fellowship (GATIEF), en internationell evangelisk organisation för romer och resande. Han är engagerad bland romer i flera länder med evangeliska och humanitära stödinsatser.

Romske pastorn Daniel Tan, som leder det romska arbetet i Filadelfiakyrkan i Stockholm, samt pastor Kjell Waern från New Life-församlingen i Stockholm, som jobbat många år bland romer, kommer från sina perspektiv att berätta tillsammans om kulturmöten.

Situationen i Europa

Pelle Hörnmark, ledare för det europeiska pingstnätverket PEF, lyfter kyrkans roll i förändringsarbete i Europa.

2015 hölls en konferens i Saronkyrkan i Göteborg kring romernas situation där flera kyrkoledare deltog i samtalet kring hur samhället ska förhålla sig till tiggandet på svenska gator. Nu blir det alltså mer fokus på situationen i Europa och hur kyrkorna kan bidra i detta genom sina kontakter.

Hjälpa romer i hembyarna

Christer Tornberg förväntar sig ett 100-tal deltagare som är engagerade via kyrkor och församlingar samt i nätverken kring olika hjälporganisationer. Flera av dem är också med som medarrangörer ihop med Pingst Romanätverk.

– Många städer och samhällen i Sverige har mött de tiggande romerna. Nu vill vi lyfta hur vi kan hjälpa romerna i Europa i deras hembyar via kyrkorna, säger han.