L-förslag om religiösa friskolor röstades ner

Inget totalförbud mot konfessionella friskolor, och inget slöjförbud av något slag. Partistyrelsens linje vann, då Liberalerna hade landsmöte i helgen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det blev en mycket intensiv religionsdebatt, då Liberalerna samlades i helgen för att besluta om sin framtida politik. En av de hetaste frågorna handlade om de konfessionella, eller religiösa, friskolornas vara eller icke vara. En rad motionärer ville gå längre än den linje som partistyrelsen sedan tidigare klubbat igenom, att inga nya religiösa friskolor ska få startas.

Krävde totalt förbud

Nu ställde de kravet på ett totalt förbud av skolformen, och att avveckla de konfessionella friskolor som redan finns. En linje där Liberala kvinnor var mest pådrivande, och framförallt har de muslimska skolorna pekats ut som det stora problemet.

Många har höjt på ögonbrynen att ett liberalt parti på allvar diskuterar att införa förbud av olika slag, där till och med ordvalet ”förbud är frihet” dök upp i talarstolen. Flera liberaler ansåg att de slogs för individens frihet då de exempelvis ville förbjuda religiösa friskolor, för att förhindra att barn skolas in i förtryckande strukturer.

Argumenten böljade fram och tillbaka, och så många ville höja rösten och säga sitt att debatten till slut fick brytas på grund av tidsbrist.

Till sist fick de som förordade ett förbud mot religiösa friskolor se sig besegrade, med rösterna 91 mot 83.

– Trösten är att vi fått upp frågan på den politiska dagordningen, kommenterade Gulan Avci från Liberala kvinnor efteråt, till Dagens Nyheter.

Sänder ut olika signaler

Frågan om de konfessionella skolornas framtid ligger dock inte i Liberalernas händer, även om de möjligtvis kan få ett finger med i spelet så småningom. Viktigast just nu är regeringens agerande, och den utredning som utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) lovat att sjösätta i år.

Hittills har inte direktiven presenterats, och de båda regeringspartierna sänder ut lite olika signaler.

Socialdemokraterna tog beslutet på sin kongress att inga religiösa inslag ska få finnas i skolan, och gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström kritiserade Liberalerna för att bara ha gått halvvägs.

– Det är positivt att Liberalerna närmar sig Socialdemokraternas ståndpunkt, men det är synd att man inte går hela vägen. Nu säger man nej till nya skolor, men ja till gamla, sa Anna Ekström till TT efter Liberalernas omröstning.

Gustav Fridolin kritiserade också L för att ha valt en något otydlig linje, men markerade samtidigt mot Socialdemokraterna.

– De får stå för sin partilinje, sa han till TT.

Han valde i stället att peka på vikten av att följa de internationella förpliktelserna.

Försvarare av konfessionella friskolor brukar lyfta fram Europa­konventionen som garant för att skolformen ska få vara kvar.

Förbjuda slöja

Som Dagen tidigare skrivit om fanns en rad olika förslag om att förbjuda religiösa uttryck på Liberalernas landsmöte. Och parallellt med debatten om religiösa friskolor blossade det också upp en intensiv debatt om att förbjuda slöja på barn i förskolan och lågstadiet. Retoriken var bitvis hård, och flera talare menade att slöja inte kan ses som vilket klädesplagg som helst, utan som en symbol för kvinnoförtryck.

När krutröken lagt sig visade det sig att förbudsivrarna, även här, fick vika ned sig. EU-parlamentarikern och prästen Cecilia Wikström sammanfattade partistyrelsens linje så här:

– Det viktiga är inte vad flickor har på huvudet, utan vad som finns inne i huvudet.

Andra landsmötesbeslut

Bland annat beslutade Liberalerna följande:

Inrätta statligt stöd för att motverka ordningsproblem i skolan.

Patienter ska ha rätt att välja vårdgivare i hela landet.

Föräldrar som inte vaccinerar sina barn ska inte ha rätt att välja förskola.

Uppsägning på grund av personliga skäl ska bli mindre svårt.