Lägst andel evangeliskt kristna finns i Europa

Pingströrelsen i Sverige kraftsamlar kring Europa – den världsdel som har lägst andel evangeliskt kristna. Exempelvis 60 000 sorber i Tyskland saknar dem helt, och bland basker i Spanien är de evangeliskt kristna extremt få.
– Det är lätt att glömma bort den egna världs­delen, säger pastor Lena Tellebo i Filadelfia­kyrkan, Stockholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

De två senaste åren har pingstförsamlingarna i Sverige på allvar börjat prata om Europa igen. Instabilitet, flyktingströmmar och nationalistiska tendenser i världsdelen har gjort att ett uppvaknande kring behovet skett.

Har en central roll

Pelle Hörnmark, tidigare föreståndare för Pingst i Sverige, blev samtidigt vald till ordförande för de europeiska pingstförsamlingarnas nätverk, Pentecostal European Fellowship (PEF), vilket gett svensk pingströrelse möjlighet till en central roll i kristenheten i Europa.

Som ett led i detta har en bibelskola för svenska och europeiska ungdomar i höst startats på Cypern. Men bibelskolor har med svensk hjälp också dragits i gång i Ryssland, Ukraina och Kaukasien med totalt ett 100-tal deltagare. Syftet är att träna nationella ledare att plantera nya församlingar.

Läs mer: Pingst: Vi har försummat Europa

 

Ett annat arbete som intensifierats är att försöka bygga nätverk mellan väst och öst bland pingstvänner och andra kristna i Europa, för att hitta synergier.

– Europa behöver en Jesusväckelse. Vi behöver göra mer, och vi behöver göra det tillsammans, säger Lena Tellebo, som är ansvarig för missionsarbetet i Filadelfiakyrkan i Stockholm, och som inbjuder till den öppna konferensen Jesus4Europe nu till helgen.

Vitryss vill missionera

Hon berättar om vitryss som är beredd att åka som missionär till Balkan, men som behöver ledarutbildning och ekonomiskt stöd från väst för att kunna genomföra projektet. En sådan insamling är tänkt att startas nu till helgen.

Europa har i dag färre än 2,5 procent evangeliskt kristna medan exempelvis Australien, Afrika och Sydamerika har drygt 16 procent, enligt Operation Worlds siffror från 2010. Många stora katedraler finns uppbyggda i Europa, men ytterst få går på gudstjänst regelbundet, brukar Europamissionären Pelle Hörnmark säga.

Läs mer: Familjen Pommer vill lära svenskar älska Bibeln - på Cypern

 

Sorber i Tyskland

Det finns flera folkgrupper i Europa med ytterst få evan­geliskt kristna. 60 000 slaviska sorber i östra Tyskland saknar exempelvis evangeliskt kristna helt. Basker, katalaner och galicier i Spanien är andra exempel på grupper med under 0,5 procent evangeliskt kristna, enligt siffror från Joshua Project i USA. På Balkan i forna Jugoslavien talas det om 150 evangeliskt kristna i Montenegro, och under ett tusen bland 3,5 miljoner invånare i Bosnien.

Läs mer: Kommer kristen tro dö ut i Europa?

 

Kaukasien med Sydryssland, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan är ett annat område med få evangeliskt kristna, liksom Volgaområdet, med turkbesläktade och finsk-uiguriska folkgrupper. Drygt en miljon Mordviner med 200–300 evangeliskt kristna är den största av de senare folkgrupperna.

– Vi får heller inte glömma flyktingarna som kommit till Europa de senaste åren. Här finns väldigt många onådda grupper från olika länder. Inte minst turkiska och persiska folk. Bland de arabisktalande i Europa har det samtidigt döpts väldigt många, säger Rauli Lehtonen, Östeuropamissionär sedan många år.

– Församlingar i Sverige behöver förstå att Europa är ett av de viktigaste missionsfälten vi har i dag, säger Rauli Lehtonen.

Jesus 4Europe

Konferens i Filadelfiakyrkan, Stockholm, 12–14 oktober.

Seminarier bland annat om: Romernas Europa, flyktingar i Europa, Europas storstäder, religionsfrihet i Europa, Balkans utmaningar, Europas onådda folk och sociala utmaningar.

”Europakampanjare” från 1980- och 1990-talet möts.

Internationella och svenska talare.