Landstinget i Stockholm uttalar förtroende för Ersta barnhospice

Stockholms läns landsting uttrycker fortsatt förtroende för barnhospicet Lilla Erstagården efter kritik i TV4:s Kalla fakta om att bedriva "aktiv dödshjälp".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hälso- och sjukvårdsdirektören Barbro Naroskyin säger i ett uttalande på landstingets webbplats:

– Baserat på våra kontinuerliga uppföljningar och alla andra uppgifter vi får till hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedrivs det god vård grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet vid Lilla Erstagården. Jag har själv besökt Lilla Erstagården och anser att det är en viktig vårdform för hela familjen, säger Barbro Naroskyin.

Inlägg efter Kalla fakta-granskning

Det är efter TV4:s granskning av Lilla Erstagården, med fem vårdplatser för barn i livets slutskede i Nacka, Stockholm, som landstinget har lagt upp inlägget på sin webbsida.

Där finns också en filmad intervju med Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet, där han beskriver vård i livets slutskede, och att det där ibland kan vara aktuellt med att dra ner på vätska och näring för barnen för att minska lidande. Just det agerandet kritiserades i tv-programmet, och Lilla Erstagården sades likna en "dödsklinik".

Läs också: Barnhospicet Lilla Erstagården utpekas som ”dödsklinik” i Kalla fakta

 

Inslag visades inte

Såväl Barbro Naroskyin som Peter Strang hade inför tisdagskvällens program intervjuats av Kalla fakta-redaktionen, men de inslagen har inte sänts i TV4. Landstinget gjorde en egen filmad intervju med Peter Strang i anslutning till att Kalla fakta besökte honom, och det är den intervjun som nu sprids i sociala medier.

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare till LIlla Erstagården, som drivs av kristna organisationen Ersta Diakoni.

Läs också: Barnläkare: Terminalt sjuka barn ska lida så lite som möjligt