Lärare i friskolor trivs bättre än lärare i andra skolor

Lärare i fristående grundskolor ger sin arbetsplats bättre betyg än vad kommunalt anställda gör, enligt en ny rapport från Svenskt näringsliv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det stämmer med hur vi uppfattar att lärare på kristna friskolor trivs på sina arbetsplatser, säger Sven Magnusson, vice ordförande i Kristna friskolerådet, till Dagen.

Han menar att i kommunerna är organisationen ofta otymplig och beslutsvägarna längre vilket betyder att lärarna hamnar längre från besluten.

– På friskolor allmänhet, inte minst på kristna friskolor, tas besluten ofta nära verksamheten. Det upplever många lärare som positivt eftersom de då kan påverka sin arbetssituation mer.

Samtidigt visar statistik från Skolverket att fristående grundskolor har lägre lärartäthet än kommunala skolor.

Betyder det att lärare på friskolor är mindre nöjda än sina kolleger i kommunalt styrda skolor?

– Det skulle man kunna tro men faktum är att de flesta kristna friskolor är ganska små och har en högre lärartäthet jämfört med många kommunala skolor, förklarar Sven Magnusson.

Samhällsinsats

Rapporten visar också att lärare på bolagsägda friskolor är mer nöjda än lärare i stiftelse- eller föreningsstyrda skolor.

– Det kanske kan stämma. Bland kristna friskolor är förenings- och stiftelsedrivna skolor fortfarande flest men vi ser en ökning av antalet bolagsägda skolor.

Den tidvis hätska debatten om vinsttak för skolföretag kanske får nytt bränsle i valrörelsen. För Kristna friskolerådet är den frågan dock inte särskilt aktuell.

– Jag vill påstå att det är en icke-fråga eftersom vinstperspektivet inte finns bland dem som driver kristna friskolor. Deras drivkraft är dels att göra en samhällsinsats och dels att påverka barn och unga med goda värderingar, menar Sven Magnusson.

Hur upplever du klimatet för kristna friskolor i Sverige?

– Å ena sidan finns en högröstad grupp med sekulärhumanistisk agenda som inte vill ha några religiösa yttringar i det offentliga rummet.

– Å andra sidan ser vi ett ökat intresse för kristna friskolor, inte minst från familjer utan några kopplingar till kyrkor eller församlingar. Det är glädjande.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar

Ny rapport: Vad tycker lärarna?

Beställd av Svenskt näringsliv.

Gjord av Gabriel Heller-Sahlgren vid London School of Economics och Institutet för näringslivsforskning.

Nitton olika områden bedöms.

Bland annat rektorns pedagogiska ledarskap, utveckling av utbildningen, stimulans och utmaningar, hur betygssättningen fungerar, hur systemet för särskilt stöd till eleverna fungerar och möjligheten till kollegialt samarbete.

Flertalet fristående grundskolor i Sverige är med i undersökningen.

Böneutrop
Kyrka och politik