Lars Adaktusson tog plats i presidiet

Personstriden avgjord på Kristdemokraternas riksting. Lars Adaktusson får platsen som andre vice ordförande och petar därmed Emma Henriksson från posten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det blev en sluten omröstning, då Kristdemokraterna skulle rösta om vem som skulle ha posten som andre vice partiordförande. Med spända miner satt de båda kandidaterna, Emma Henriksson och Lars Adaktusson, och lyssnade in alla som gick upp och pläderade för respektive kandidat. Emma på förstabänk, bredvid partiledare Ebba Busch Thor. Lars på andra bänk, åtta stolsrader bort, redo att ta klivet fram.

Och då krutröken lagt sig, stod Lars Adaktusson som vinnare. 150 röster mot 117.

Adaktusson fick jublet

Kanske avgjordes personstriden redan innan den hade börjat. Dag två på Kristdemokraternas riksting började med en presentation av valberedningens förslag till ny partistyrelse, 23 personer fanns på plats på scen och presenterades en efter en.

Applåderna stegrades då presidiemedlemmar inledningsvis presenterades, och Emma Henriksson fick ett varmt bemötande då hennes namn lästes upp. Men precis efteråt presenterades utmanaren Lars Adaktusson, och då stegrades applåderna ytterligare, och kryddades med en del jubel.

Och det jublades bra mycket mer då folk senare gick upp och pläderade för Lars Adaktusson, även om Emma Henriksson också fick stöd från flera talare.

Valberedningens förslag

Den tyngsta rösten för Emma Henriksson kom från valberedningens ordförande Chatrine Pålsson Ahlgren, som inledningsvis förklarade hur de resonerat.

– Det är oerhört viktigt att av tre personer i presidiet, så finns två i riksdagen, i maktens korridorer, som snabbt ska kunna samråda och ta beslut.

Ett annat argument som senare fördes fram var att Lars Adakutssons namn är starkt nog ändå, vare sig han sitter i presidiet eller inte.

Men argumenten bet inte på delegaterna på rikstinget, som gick på Adaktusson-linjen.

– Lars är en vinnare och vinnare behöver vi fler av, löd argumentationen från KDU-ledaren Christian Carlsson, när han var uppe och pläderade för Adaktusson, avslutsfyrverkeriet i en lång KDU-kampanj.

Emma Henriksson lämnar

Kort efter att resultatet blev färdigt, meddelade Emma Henriksson att hon frivilligt backar ytterligare ett steg. Hon valde att dra tillbaka sin kandidatur till partistyrelsen, och lämnar därmed partitoppen i Kristdemokraterna.