Liberaler tar strid mot religionerna

Det verkar råda en trend bland liberaler att vilja förbjuda religiösa företeelser. Många motioner har kommit in i ämnet inför partiets landsdagar.
Men förbudslinjen får inte gehör hos partiledningen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Förbud, förbud och återigen förbud. I helgen samlas Liberalerna till landsmöte, och ovanligt många motioner går in på ämnet religion, där temat är att införa någon form av förbud.

Den fråga som på förhand har fått mest uppmärksamhet är konfessionella friskolor, eller religiösa friskolor som det ofta heter i debatten. Tio motioner har kommit in i ämnet, och nio av dem vill att Liberalerna skärper tonen ytterligare.

Har tidigare tagit ställning

Partiet har sedan tidigare landat i att inga nya religiösa friskolor ska få startas. Orsaken sägs vara att det skulle förbättra integrationen, eftersom ansökningar om att starta nya religiösa friskolor främst kommer från invandrartäta förortsområden.

Men partilinjens förbud verkar inte räcka för att blidka de mest kritiska inom partiet, och inför landsmötet driver många på för att förbjuda skolformen helt och hållet. Frågan har seglat upp som en av de hetaste inför landsmötet, som hålls i helgen.

Partiledningen håller emot förbudsivrarna. Och en av de tio motionerna i ämnet sticker också ut ur sammanhanget. Den är skriven av tre personer, med prästen och partistyrelseledamoten Anna Ekström i spetsen. Motionen handlar om att se religion och konfessionella friskolor som en tillgång.

– Vi behöver göra upp med den beröringsskräck som finns för religion och konfessionella friskolor, inleds texten.

Läs också: Jan Björklund: Muslimska friskolor löste ut förbudsdiskussionen
 

”Ett slag i luften”

Där redogör sedan motionärerna för att enbart en procent av alla grundskoleelever går på en skola med konfessionell inriktning, och ungefär tre promille på en muslimsk friskola, som ofta pekas ut som de problematiska.

– Förslag om att förbjuda konfessionella skolor som en åtgärd att stärka integrationen blir närmast ett slag i luften, samtidigt som det på ett oproportionerligt sätt inskränker individens rätt att få välja sitt liv efter sin övertygelse, lyder motionärernas resonemang.

Fler kritiska motioner

Det är inte bara konfessionella friskolor som L-politiker vill begränsa. En rad andra motioner har strömmat in som är starkt kritiska till religion på helt olika sätt. Bland annat föreslås:

Förbjud heltäckande slöja.

Förbjud religiösa symboler i offentlig verksamhet.

Förbjud omskärelse av pojkar.

Sluta betala ut bidrag till trossamfund.

I samtliga av dessa fall säger partistyrelsen nej. Exempelvis resonerar Liberalernas ledning att trossamfund ska ha statliga bidrag eftersom de utgör en del av det civilsamhället, och om trossamfunden inte får pengar, ska det i rättvisans namn gälla även övriga delar av civilsamhället.

Partiledningen avfärdar också kraven på att införa aktiv dödshjälp, samt förslagen som kommit in om samvetsfrihet, både att utreda och att tydligt markera motstånd.

Flera förslag har också kommit in till landsmötet att införa civiläktenskap, och därmed ta bort ansvaret från trossamfunden. Även här säger partiledningen nej, och vill ha kvar nuvarande system.

Imamutbildning

De flesta förslag om religion får alltså avslag från partiledningen, men det finns undantag. Exempelvis kravet på att införa en imamutbildning i Sverige, samt att lagen om Svenska kyrkan borde tas bort. I bägge fall menar dock partiledningen att Liberalerna redan driver på för en sådan politik.

Lilla Erstagården