Liberaler tar strid mot religionerna

Det verkar råda en trend bland liberaler att vilja förbjuda religiösa företeelser. Många motioner har kommit in i ämnet inför partiets landsdagar.
Men förbudslinjen får inte gehör hos partiledningen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!