Luciakonserter lockade tusentals till kyrkorna

Luciakonserterna i centrala Stockholm och på många håll i landet var utsålda på luciakvällen. Dagen har varit i kontakt med Domkyrkan, Engelbrekts församling och Kungsholms kyrka för att höra hur de ser på luciafirandet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi försöker undvika att se det som ett event utan mer som något som händer här och nu och där publiken är delaktiga. Vi kallar det inte gudstjänst men upplägget är detsamma, säger Ulf Lindgren, präst i Storkyrkan i Stockholm.

Storkyrkan och S:t Jakobs kyrka lockar i år 12 000 besökare till luciakonserterna. Antalet – kvällskonserter har ökat i volym och i år erbjuder man luciakonserter vid tio tillfällen och samtliga är utsålda.

– Det finns ett oerhört behov av det här. Lucia betyder för många ett ljus i mörkret och är samtidigt estetiskt vackert. Den gamla miljön som kyrkan erbjuder ger en känsla av kontinuitet och skapar trygghet hos människor, säger Ulf Lindgren.

Flera tusen besökare

I Engelbrekts församling håller man under luciadagen två konserter. Även hit kommer flera tusen besökare.

– Lucia är en traditionsbärare och väldigt många sånger knyter an till julevangeliet. Folk kommer för att höra sångerna. Det är psalmer, vårt evangelium i toner, säger Annelie Lowén, kyrkoherde Engelbrekts församling.

Hon tycker sig se att intresset för luciakonserterna har ökat de senare åren. Att människor har ett starkt behov av tradition och musiken kan vara ett sätt att hitta vägen till kyrkan.

– Det är jätteroligt att det kommer så många hit. För att besökarna ska få en så positiv bild av kyrkan som möjligt är det viktigt att vi gör vårt bästa här och nu och att människor känner sig välkomna. Det tror jag kan ge ringar på vattnet, säger Annelie Lowén.

"Oro i världen"

SVT:s luciamorgon filmades från Kungsholms kyrka och sedan har man haft fyra konserter under dagen. Alla fullsatta.

– Vi har fått införa biljettförsäljning för att kunna hantera trycket. Det finns en längtan hos människor att söka sig till tradition när det är så mycket oro i världen runt omkring, säger Jan Olov Fors, biträdande kyrkoherde Kungsholms kyrka.

– Vi har sett en tydlig ökning av besökare de senaste tio åren, säger Jan Olov Fors, biträdande kyrkoherde Kungsholms kyrka, som hänvisar till ett bibelord han tycker är väldigt aktuellt i dag. Johannes 1:5 "Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det". (Bibel 2000).