Luleå stifts biskop om EFS-prästen: En mer nyanserad bild i dag

Svenska kyrkans överklagandenämnd upphävde på måndagen beslutet att avkraga en EFS-präst som domkapitlet i Luleå stift fattade förra året.
Enligt Åsa Nyström, biskop i Luleå stift och ledamot i domkapitlet, har förutsättningarna ändrats under perioden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!