M och KD satsar på teologi i budgeten

Tre teologiska lärosäten får flera utbildningsplatser, enligt M och KD:s gemensamma budgetbesked.
– Vi måste se till att kyrkorna kan utbilda sin personal på ett adekvat sätt, säger Jimmy Loord (KD).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Fler präster och pastorer kan nu utbildas, efter att de tre teologiska lärosätena ALT, Johannelunds teologiska högskola och Enskilda högskolan/Sankt Ignatios får utökat stöd för sina teologiska utbildningar. Det står klart efter att Moderaternas och Kristdemokraterna lägger en gemensam budget där de ökar stödet till de teologiska högsätena med 8 miljoner kronor för år 2019.

Ser ut att antas

I dag röstar riksdagen om nästa års budget, och enligt de ställningstaganden partierna gjort på förhand ser det ut som att budgeten antas.

Varför satsa mer pengar på teologisk utbildning?

– Vi ser att civilsamhället och kyrkorna har spelat en jättestor roll under de år då vi haft en hög invandring. Kyrkorna har tagit ett stort ansvar i integrationsfrågorna. Därför är det viktigt att kyrkorna har välutbildad personal som kan hantera komplexa situationer, säger Jimmy Loord, utbildningspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, som också varit drivande i att få igenom satsningen.

– Religion har fått och kommer också att få ett större utrymme i samhället, även i det offentliga samtalet, därför är det viktigt att vi inte bara släpper kyrkornas huvudmän vind för våg, utan ser till att de kan utbilda sin personal på ett adekvat sätt.

Läs vidare: S till attack mot KD efter satsningar på teologi i budgeten

 

Liten del av budgeten

Jimmy Loord säger att åtta miljoner kronor är väldigt lite pengar när det handlar om en statsbudget.

– Men för de enskilda huvudmännen betyder det här oerhört mycket, säger han.

Pengarna som M och KD nu gemensamt satsar på teologistudier går till tre olika lärosäten.

ALT, (Akademi för ledarskap och teologi), får ytterligare två miljoner och får därmed möjlighet att ta emot 120 elever, jämfört med 90 platser som skulle ha varit fallet utan tillskottet av resurser. ALT är en pastorsutbildning som sker med hjälp av Örebro teologiska högskola och bakom står de tre samfunden Pingst, Evangeliska fri­kyrkan och Svenska alliansmissionen.

Fler utbildningsplatser får också Johannelunds teologiska högskola i Uppsala som är ett utbildningssäte för svenskkyrkliga präster, med EFS som huvudman. Även de får ytterligare 2 miljoner kronor med M och KD:s budget vilket ska täcka 120 helårsstudenter.

Läs även: Pastor Loord – ny i riksdagsklassen<

 

Utbilda ortodoxa präster

Resterande 4 miljoner kronor satsas på Enskilda högskolan för utbildning av ortodoxa präster, vilket sker via Sankt Ignatios.

Det här är fortfarande en utbildning som är i sin linda och som ses som ett viktigt steg för integrationen i Sverige.

– Människor som är ortodoxa har kommit hit sedan mitten av 1990-talet och är djupt integrerade, då blir det svårt att ta in präster från Mellanöstern, det skapar integrationskonflikter, säger Michael Hjälm, dekan och rektor för Sankt Ignatios.

Läs även: SD vill halvera stödet till trossamfunden

 

 

Med en svensk ortodox utbildning får prästerna med sig demokratiska värderingar och ett öppet förhållningssätt till samhället man är verksam i.

– Det är vad man vill få in från statens sida, men även från folk i församlingarna, säger Michael Hjälm.

Han berättar att det här är den enda utbildningen för ortodoxa präster i Västeuropa, dessutom är det första gången en sådan utbildning finns i Sverige. Med M/KD-budgeten säkerställs nu 100 nya utbildningsplatser, vilket enligt Michael Hjälm inte hade varit möjligt med S/MP:s övergångsbudget.

– Först i år tar vi in den riktigt stora kullen av studenter, säger han.

Läs också: Gåvoavdrag med i M/KD-budget

Budgetbråket i riksdagen

I dag, onsdag, röstar riksdagen igenom budgeten för det kommande året.

Eftersom vi har en övergångsregering har S och MP lagt en "opolitisk budget" utan större förändringar från föregående år.

M och KD har valt att gå fram tillsammans med en egen budgetreservation.

Eftersom SD lovat att ge den sitt stöd medan C och L lägger ned sina röster ser det ut som att denna budget antas av riksdagen.

Dagen har tidigare berättat att även gåvoavdraget återinförs då M- och KD-budgeten blir verklighet.

Ledare
Premium
NYHEMSVECKAN
Nyheter
Foto: Josefin Lilja