Magnus Persson: Så förändras United när vi går med i EFS

Magnus Persson, pastor i United Öresundskyrkan i Malmö, tycker det är skönt att kunna landa i processen om att söka medlemskap i Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS, inom Svenska kyrkan.
– Det här är ett stort steg och samtidigt kanske väntat för dem som har följt Uniteds utveckling de senaste tio åren, säger han.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Pingstförsamlingen United i Malmö beslöt alltså vid ett extra årsmöte i helgen att ansöka om att få bli en del av EFS (som i sin tur är en del av Svenska kyrkan), och att samtidigt få en lösare form av associativt medlemskap i Pingst. Pastorerna har samtidigt för avsikt att prästvigas, och församlingen ska förvalta dop och nattvard enligt Svenska kyrkans ordning.

Har det varit ett alternativ för dig att bli präst i Svenska kyrkan på egen hand – utan att ta med dig församlingen?

– Ja, den tanken har både jag och andra prövat.

Men så blev det inte. Hur har du resonerat?

– Det här är en process som inbegriper mer än en person, eller en pastor. Jag är den som syns och är talesperson, men vi har ett pluralistiskt ledarskap med ett stort och brett team. Det är att förminska saken att säga att det här är min personliga resa.

Beslutet i församlingen fattades med 70,5 procents majoritet. Vad händer med de 29,5 procent som röstade emot?

– Vi har tagit ett demokratiskt beslut i god atmosfär och har fått ett resultat med kvalificerad majoritet. Som pastor vill man gärna ha 100 procents majoritet, men det är nog en omöjlighet i en sådan här fråga.

– Det är nu vår högsta prioritet att alla medlemmar ska känna sig delaktiga och hemma i församlingen.

Läs också: Pingstförsamlingen United har röstat: Nu ansluter vi oss till EFS
 

Sakramenten i centrum

Magnus Persson betonar att evangelium genom Ordet och sakramenten hela tiden står i centrum i evangelisk-luthersk teologi och att den talar tydligt om synd och nåd.

Hur beskriver du skillnaderna i teologi och praxis när det gäller dopet?

– Innan man talar om dop­praxis så handlar det om att förstå dopets innebörd. Vår resa innebär att vi uppvärderar vad människan äger i sitt dop. Dopet handlar inte om något vi gör för Gud genom vår lydnad och bekännelse, utan det är Gud som är verksam i dopet och snarare han som bekänner sig till oss.

–  När Jesus sedan säger att vi ska gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar och döpa dem, så kan vi inte se varför vi skulle exkludera barnen från detta. Vi kommer att räcka dopets gåva till alla barn. Och de som inte är eller blir döpta som barn välkomnar vi att bli döpta som vuxna.

Vad innebär det rent praktiskt att du vill bli präst i Svenska kyrkan?

– Jag och kollegan Magnus Tunehag är redan igång med förberedelserna att läsa in det som fattas för att kvalificeras till prästvigningen. Men det är EFS som äger den här frågan. Det här är en god och naturlig ordning som kyrkan har praktiserat genom hela sin historia.

Läs också: EFS: Magnus Persson har lärt oss att se lutherska arvet
 

Och hur relaterar detta till det allmänna prästadömet?

– EFS har en tydlig ämbetssyn, men också en väldigt stark lekmannarörelse.

– Inte heller i frikyrkan förkunnar vem som helst, eller förvaltar sakramenten. Det finns en ordning även där. Och jag ser en utveckling där allt fler går mot tydligare ordination av pastorer. Jag tycker det är sunt och gott att man tar ansvar för de människor man betjänar i församlingen.

Är det självklart att United verkligen får bli medlem i EFS?

– Den frågan får du ställa till EFS. Men det är väl formaliteterna som väntar nu.

Läs också: Daniel Alm: Inte självklart att United kan vara kvar i Pingst nu

 

Pingstföreståndaren Daniel Alm tycker inte det är självklart att ni kan vara associativa medlemmar i Pingst. Men varför är det viktigt för er?

– Ekumenik är viktigt för oss. Vi tror att framtiden är ekumenisk och att det är tillsammans med alla de heliga vi kan förstå höjden, bredden, längden och djupet av Guds kärlek. Vi är väldigt glada för våra rötter i Pingst och vill gärna bevara den kopplingen, om än lite mer symboliskt. Vi tror det är viktigt för kristenheten, och viktigt för oss.

Hur ser Uniteds resa ut framåt?

– Nu är det skönt att landa den här processen och kunna koncentrera oss på vårt uppdrag att vara kyrka i Malmö: fira gudstjänst, sprida evangeliet och arbeta med diakoni.

Ska ni fortsätta fira gudstjänst i S:ta Maria kyrka i Malmö?

– Det hoppas vi på.

Läs mer: Så vände Magnus Persson United från party till Luther

Lilla Erstagården