Majoritet av unga britter vill gifta sig

En majoritet av britter upp till 35 år vill gifta sig. Det visar en ny undersökning som Engelska kyrkan gjort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Trots statistik under senare år som pekar på att allt fler väljer att inte gifta sig så pekar de nya siffrorna på att en klar majoritet i åldern 18-35 uppger att de vill göra det.

 

Läs mer: Trend med färre kyrkovigslar har stannat av

 

72 procent av de som är födda under 2000-talet svarar att de tänker gifta sig. Bara 7 procent av de som deltog i undersökningen svarar att de "inte har för avsikt att någonsin gifta sig".

– Det visar att personer som är 35 år eller yngre fortfarande är intresserade av äktenskap och giftermål. Och det är intressant att se att de börjar tänka i dessa banor redan i unga år, säger prästen Sandra Millar i en kommentar.

Ja i kyrkan

Dessutom är millenniebarnen mycket positiva till att gifta sig i kyrkan. Knappt hälften - eller 47 procent - säger att de vill gifta sig i en kyrka eller ett kapell medan 34 procent föredrar att säga ja i stadshuset.

– I England finns många människor som inte har så starka band till kyrkan och en del av dessa kan vara personer som tidigt i livet ser en möjlighet att trots allt gifta sig i kyrkan, menar hon.

Och när de som vill gifta sig i kyrkan svarar på varför de vill göra det just där uppger en av tre (31 procent), när de får välja på ett antal alternativ, att det känns mest ordentligt med ett kyrkligt bröllop.

Att gifta sig inför Gud och att äktenskapet blir välsignat genom ett kyrk-bröllop är ett par andra alternativ som knappt en av tio (7 procent) föredrar, skriver premier.org.

– Det verkar som att många sätter ett stort värde på att förenas med den man älskar i historiska byggnader och byggnader som har betytt något för dem. Det kan till exempel vara den kyrka där deras föräldrar gifte sig.

Kyrkan är med

Undersökningen ger hopp för kyrkan och visar att den alltjämt har en roll att fylla i ungas liv, människor som i övrigt kanske inte har så mycket kontakt med kyrkan.

– Bröllop har i alla tider varit ett tillfälle för oss som kristna att välkomna och bejaka människors längtan genom att göra det till en speciell dag. På så sätt visar vi dem den kärlek som Gud älskar dem med, säger Sandra Millar.

– Kyrkan är en av få platser där vi fortfarande har chansen att tala med människor som kommer till oss vid en mycket speciell tidpunkt i livet, en dag som de aldrig kommer att glömma så länge de lever.

Totalt deltog 1 085 personer mellan 18 och 35 år i undersökningen.