Många frikyrkliga väljer att gå med i Svenska kyrkan

Medlemstalet sjunker som helhet i Svenska kyrkan. Men parallellt väljer rekordmånga att gå med. Bland annat frikyrkliga som är missnöjda med situationen i sin frikyrkoförsamling.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Jag har gått in i Svenska kyrkan som ett slags missnöjes­yttring med det jag har i vår egen församling. Men samtidigt också så har jag gått en del i Svenska kyrkan... och upplever en gemenskap där jag känner många människor.”

Så berättar en person som intervjuats i Svenska kyrkans rapport ”Medlemmar i rörelse”, som på olika sätt belyser in- och utträden i kyrkan.

Den stora trenden är att rekordmånga går ur Svenska kyrkan och allt färre låter döpa sina barn.

Men samtidigt går fler än vanligt med i kyrkan, 9 000 förra året. I sin rapport pekar kyrkan ut fyra grupper som väljer att ta steget in.

Läs också: Rekordmånga lämnar kyrkan – här är vanligaste anledningen
 

Missnöje med frikyrka

Frikyrkomedlemmar är en av dessa grupper, och en vanlig anledning är ett missnöje med den församling man tillhör. Det framkommer i intervjuer som ligger till grund för rapporten.

Om man inte ”behövt” ta steget in i Svenska kyrkan, hade man nog gärna avstått, beskrivs det.

Men det är inte bara frikyrkliga som väljer att ta steget in i Svenska kyrkan, andra grupper som utmärker sig är återvändarna och konvertiterna.

Läs mer: Elisabeth Sandlund: Svenska kyrkan behöver målbild
 

Ångrade sig

Återvändarna kanske kan symboliseras bäst med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. På 18-årsdagen valde han demonstrativt att begära utträde ur Svenska kyrkan, eftersom han då inte trodde på Gud. Men senare ångrade han sig, bland annat efter att ha gift sig och döpt sina barn i kyrkan, vilket han berättat för Dagen.

Läs mer: M-ledaren Ulf Kristersson gick med i Svenska kyrkan igen
 

Konvertiterna som söker sig till Svenska kyrkan består av två olika grupper. Dels de som lämnat islam och låter döpa sig, dels migranter med rötter i någon annan kyrklig gemenskap.

Svenska kyrkan har länge varit en väldigt svensk kyrka – 96 procent av medlemmarna är födda i Sverige. Men 2015 var en av fyra som i vuxen ålder trädde in i Svenska kyrkan född utomlands.