Många svenskar tror att rasismen kommer att öka

– Det är otroligt nedslående siffror, och allvarliga, säger överintendent Ingrid Lomfors på statliga myndigheten Forum för levande historia, som beställt undersökningen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Forum för levande historia frågade i november-december 1 111 svenskar om deras syn på rasismen i samhället i samarbete med Novus. Nästan hälften av de tillfrågade (44 procent) sa att de trodde att rasismen kommer att öka i Sverige. Nära hälften (47 procent) har också själva bevittnat någon typ av rasism under det senaste året.

Sju av tio svarade att det behövs mer samtal om rasism i samhället, skriver Forum för levande historia på sin hemsida.

– Det finns väldigt många grupper i samhället som inte vet hur man ska hantera rasismen. Vi får ju in sådana indikationer hela tiden, säger Lomfors.

Forum för levande historia har ett regeringsuppdrag som går ut på att förebygga rasism. Man arbetar bland annat med utbildning och forskningsbaserade insatser samt utställningar och andra aktiviteter. Nu lanserar Forum satsningen "Prata rasism". Där kommer myndigheten att på olika sätt göra frågorna om rasism mer lättillgängliga.

Ingrid Lomfors säger att hela samhället nu behöver kraftsamla för att hantera rasismen.

– Vi behöver ett samtal i samhället som vilar på forskning och kunskap, säger hon.