Manifestation hålls för konvertiter

Svensk kristenhet kraftsamlar för att väcka opinion.
Minst fyra städer kommer nästa vecka att anordna manifestationer för att lyfta fram konvertiternas situation.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Svensk kristenhet är på väg att samlas kring en fråga som berör många församlingar runt om i landet.

Onsdagen den 16:e januari hålls flera manifestationer till förmån för konvertiter i asylprocessen vars kristna tro underkänns. Sveriges kristna råd (SKR), den ekumeniska plattform som samlar 27 medlemskyrkor, vill på det här sättet uppmärksamma konvertiternas situation.

De vill också kritisera de brister som de menar finns i Migrationsverkets bedömningar av konvertitfall.

Initiativet har spridit sig

Till en början har en manifestation varit inplanerad i Stockholm, men initiativet har fått spridning och kommer även att hållas i Göteborg, Linköping och Sandviken. Intresse för en manifestation finns också i Jönköping, även om planerna än är i sin linda.

Såväl förbönsgudstjänster som ljusmanifestationer kommer att anordnas och flera konvertiter kommer själva att vara med och dela med sig av sina berättelser. Många kyrkoledare sluter också upp, från samtliga stora kristna samfund.

– Vi ser att engagemanget är stort. Sverige är ett avlångt land och alla har inte möjlighet att åka till huvudstaden, så det är jättebra att man gör något lokalt, säger Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig på Sveriges kristna råd.

Många engagerar sig i enstaka asylärenden, varför är det viktigt att lyfta frågan på ett mer övergripande plan?

– För att vi ser vissa systematiska brister i Migrationsverkets hantering av konvertitärenden. Där kan vi som nationellt råd och kyrkor tillsammans vara med och påverka tillämpningen av lagen. Vi har många experter som vi lutar oss mot som har sakkunskapen, säger Mikael Stjernberg.

Engagemang på många plan

Han ser att just nu finns engagemanget på många olika plan. På gräsrotsnivå är det många församlingar som jobbar intensivt med enskilda ärenden.

Fyra frikyrkor har också gått samman i kampanjen "Rätt till tro" där de även samlar in och analyserar beslut som migrationsmyndigheterna tagit.

Utöver det arbetar SKR även med ett påverkansarbete på det nationella planet.

På torsdag i nästa vecka, dagen efter manifestationerna, ska en delegation med kyrkoledare från Sveriges kristna råd besöka Migrationsverket för att möta generaldirektör Mikael Ribbenvik med flera.

Bland annat kommer Anders Arborelius från katolska kyrkan, Lasse Svensson från Equmeniakyrkan och Karin Wiborn från SKR att delta.

– Då vill vi visa att det finns ett starkt gräsrotsengagemang i den här frågan, säger Mikael Stjernberg.

Tre riktade krav

SKR hade nyligen även en debattartikel i Dagens nyheter med tre krav riktade till Migrationsverket:

Att de måste ta hänsyn till modern forskning när det handlar om att byta religion, där ofta relationer och sammanhang väger tyngre än intellektuell reflektion.

Att hotbilden mot konvertiter måste få ta större plats i asylutredningarna.

Att ge större tyngd åt konvertiters handlingar, mindre tyngd åt reflektion, vid övergången från en tro till en annan.

Mikael Stjernberg säger att man hoppas få gehör för det här och att engagemanget runt om i församlingar är starkt.

Fakta: Sveriges kristna råd

Sveriges kristna råd (SKR) är den ekumeniska plattformen som samlar svensk kristenhet.

SKR har 27 medlemskyrkor och 3 observatörer och har sitt huvudkontor i Ekumeniska centret i Stockholm.

SKR jobbar bland annat med opinionsbildning utifrån kyrkornas önskemål.

Migrationsfrågor har lyfts flera gånger, exempelvis Juluppropet med krav på en mer human flyktingpolitik.

4

på så många platser hålls manifestationen.

Premium James B Irwin.