Mer pengar mot biståndskorruption i höstbudgeten

Oro för att svenska biståndspengar ska missbrukas leder till att Sida får 175 miljoner i ökade anslag i höstbudgeten. En del av pengarna ska användas till korruptionsbekämpning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Biståndsminister Peter Eriksson (MP) säger i en kommentar till Dagen att regeringen anser att korruptionsbekämpning är något som bör genomsyra hela biståndet, över hela världen.

– Det handlar om att ha bra fältpersonal, men också bra personal i Sverige som kan göra upphandlingar och följa arbetet så att man har kontroll på pengarna, säger han till TT.

Allvarligt utvecklingshinder

I samma TT-artikel nämns att Sida nyligen har fått kritik för att biståndspengar hamnat i orätta händer. Medel som skulle gå till småföretagare söder om Sahara hamnade i stället i ledningens fickor.

– I många av de länder som biståndet går till är risken för korruption ganska stora. Det är ett av de allvarligaste utvecklingshindrena som jag bedömer det, säger Peter Eriksson till TT.

På en konkret fråga från Dagen om vilka andra länder som medför en korruptionsrisk svarar biståndsministern att exemplet med länder söder om Sahara kom från TT – och att regeringen inte har sammanställt någon sådan lista.

Som Dagen har skrivit tidigare pågår just nu en utredning mot FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) om misstänkt korruption.

Men Peter Eriksson vill inte kommentera om Palestina/UNRWA är ett riskområde.

 

På vilket sätt följer regeringen utredningen rörande UNRWA?

– Regeringen har varit väldigt tydlig, både till UNRWA:s ledning, till FN:s högsta ledning och i medier att de uppgifter som har framkommit är oerhört allvarliga. Regeringen har framfört att vi gärna ser att sittande chef kliver åt sidan under utredningens gång samt att om anklagelserna stämmer, givetvis avgår omgående, svarar Peter Eriksson.

Läs även: UNRWA utreds för korruption – svenska FN-profilen vill frysa bidragen

 

Är tillskottet som Sida får i höstbudgeten en direkt konsekvens av kritiken mot hur Sidas pengar har använts?

– Tillskottet i budgeten är en del i den kraftsamling mot korruption inom biståndet som regeringen har initierat. Den hade genomförts oavsett de avslöjanden som har kommit på senare tid, men dessa avslöjanden visar givetvis på behovet av mer resurser sett till korruptionsbekämpningen.

Till TT påpekar han att han är nöjd över att kunna ge Sida mer pengar, något som myndigheten krävt i flera år. Att Sverige borde skära ned på biståndet och satsa mer på det egna landets utmaningar, något som Moderaterna har föreslagit, håller han inte med om.

– Internationellt har hjälpbehovet aldrig varit större än i dag. Om vi sänker biståndet skulle det vara en oerhört dålig signal.