Metod för åldersbedömning ses över

Rättsmedicinalverket ser över en av de två metoder som myndigheten använder för att bedöma åldern på ensamkommande.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) i Uppsala riktar i en debattartikel i Svenska Dagbladet skarp kritik mot de metoder som används för att bedöma om en ensamkommande är över eller under 18 år.

Metoderna, anser de, har så allvarliga brister att de gemensamt avstått från att göra åldersbedömningar. Flera har också valt att säga upp sig.

"Vi känner stor oro"

"Vi känner stor oro för vår myndighets och vårt yrkes heder och trovärdighet", skriver de på Svenska Dagbladets debattsida.

Elias Palm, avdelningschef och rättsläkare på Rättsmedicinalverket, säger i en kommentar att ett översynsarbete pågår. Detta har initierats som en konsekvens av nya uppgifter, som visar att knäleden hos flickor mognar tidigare än vad man hittills trott.

Tillbakavisar påstående

Men Elias Palm tillbakavisar samtidigt rättsläkarnas påstående om att de som utför undersökningarna saknar rätt kompetens samt att systemet är konstruerat så att det hellre fäller än friar.