"Metoo var en ögonöppnare"

#Metoo-debatten har mycket att lära även Evangeliska frikyrkan, EFK, när det gäller attityderna mellan män och kvinnor. Det säger Linalie Newman och Ingemar Forss, som nu föreslås dela på ledarskapet i församlingsrörelsen.
De efterlyser ungdomarnas blick på EFK:s framtid.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dagen möter Linalie Newman och Ingemar Forss när de är i Stockholm för att besöka Söderhöjdskyrkan och presentera sig vid en samtalskväll i Mälardalen. De båda är föreslagna att bli jämställda missionsdirektorer och samfundsledare i Evangeliska frikyrkan, en rörelse med drygt 300 församlingar och 34 000 medlemmar.

 

Läs mer: De två nya EFK-ledarnas viktigaste uppgift

 

När Dagen testar deras inställning på några aktuella samhällsområden, och ställer frågor om vad EFK har att lära av den senaste tidens #metoo-diskussion, blir svaret att de har mycket att ta lärdom av.

– Det är många lager i Metoo, alltifrån sexistiska attityder till rena övergrepp. Det är viktigt att tänka respektfullt och jämlikt om varandra. Här finns attityder som vi inte varit medvetna om. Nu har vi blivit uppmärksammade på vad som är okej och inte är okej, och det är jättebra, säger Linalie Newman.

Delat ledarskap

– Men det är också viktigt att inte falla i andra diket och styras av rädsla. Här är ju Ingemar och jag ett exempel på att kunna arbeta tillsammans, när vi föreslås gå in i ett delat ledarskap med en man och en kvinna. Jag tycker det är jättevisionärt och modernt från styrelsens sida.

Ingemar Forss fyller i:

– Metoo är ett paradigmskifte. För många män har det varit en extrem ögonöppnare: Är det så här kvinnor upplever sin situation! Vi kan bara inte ha det så, säger han.

 

Läs mer: EFK-ledare om förslaget till nya samfundsledare

 

Om allt går enligt planerna väljs de vid Evangeliska frikyrkans kongress i Mariestad under Kristi himmelsfärdshelgen. Men i nuläget är de ganska okända på riksplanet inom rörelsen. Det är därför de nu reser runt i landet.

Både Ingemar och Linalie har erfarenhet från församlingsarbete på lokalplanet, men har också suttit i EFK:s styrelse tidigare, bland annat två år som vice ordföranden tillsammans. Nu säger de att de vill jobba vidare med "omtaget" som en framtidsgrupp tog fram för några år sedan och som handlade om att låta församlingarna få ett större inflytande och ansvar på olika områden.

I spåren av ledarkrisen inom EFK för ett drygt år sedan, då den tidigare missionsdirektorn Daniel Norburg avgick efter en förtroendekris, har framtidsarbetet stannat av något. Ingemar Forss satt med i framtidsgruppen, och nu efterlyser de föreslagna EFK-ledarna att arbetet kompletteras med ett ungt perspektiv, som de vill lyssna in.

– Att nå en ung generation är avgörande för framtiden. Festivalen Frizon är ett exempel på hur EFK har brutit ny mark och nått en ung generation. Men det behövs fler sätt att lyssna in de unga, både på församlingsnivå och som hel rörelse, säger Ingemar Forss.

Böneutrop? Pass!

I förra veckan diskuterades böneutrop i från moskéer i medierna. Hur ser den föreslagna ledarduon på detta? Ingemar Forss resonerar om frågan, men säger ärligt att han inte är färdig med svaret.

– Som en del av frikyrkorörelsen värnar vi väldigt starkt om religionsfriheten, och den innebär att även muslimer får utöva sin tro. Vi kristna skjuter oss själva i foten om vi begränsar detta jättemycket. Det drabbar oss själva. Men hur det ska vara med böneutrop? Pass på den.

 

Läs mer: EFK satsar på dubbelt ledarskap

 

Ingemar Forss håller inte med S-utspelet om att stoppa religiösa friskolor, men noterar att religionen nu är en fråga som diskuteras på riktigt i samhället. Han menar samtidigt att de kristna rösterna från Evangeliska frikyrkan behöver höras på olika arenor: i politiken, i läraryrket, bland ingenjörer och så vidare.

Linalie Newman lyfter fram integrationen och mångkulturen som ett område där EFK och andra kyrkor har ett tydligt bidrag till samhället.

– De lokala församlingarna bygger redan integration och mångkultur på många platser. Precis som frikyrkorna var föregångare i demokratiseringsprocessen för 150 år sedan, har vi i dag en uppgift att visa att det går att mötas över kulturella gränser.

Ny ekumenisk karta

Hon säger sig se fram emot en ny ekumenisk karta i kristenheten där frikyrkorna och Svenska kyrkan numera också har att förhålla sig till katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna. Men det skapar också nya utmaningar kring nattvardsfirandet eller synen på kvinnan som ledare, konstaterar Linalie Newman.

Vad har ni lärt er av ledarkrisen för ett år sedan inom Evangeliska frikyrkan?

– Jag har lärt mig att så här är det att vara kyrka och bygga något ihop. Det innebär att vi också går igenom perioder som är svåra, säger Linalie Newman. I detta måste vi kunna tala sant om det som händer och samtidigt vara omsorgsfulla om personer. Det skapar en ödmjukhet inför att vi är beroende av Jesus i allt ledarskap, och att det går att hitta en god väg – även om det är svårt.

Vad drömmer ni om?

– Vi drömmer förstås om att få se församlingar växa. Vi drömmer om att bli ännu mer mångkulturella, och om män och kvinnor som tjänar tillsammans. Vi drömmer om bibelskolor fullproppade med tonåringar och om nyblivna pensionärer som lägger sin tid på korttidsprojekt i mission. Det finns hur mycket som helst att drömma om.

Fakta: På samtalsturné:

22 mars Örebro, Korskyrkan.

26 mars Malmö, Immanuelskyrkan.

27 mars Göteborg, Saronkyrkan.

Nyligen har Linalie Newman och Ingemar Forss besökt Örnsköldsvik och Stockholm.

de föreslås leda 34 000 efk:are. Linalie Newman och Ingemar Forss är föreslagna att bli jämställda missionsdirektorer och samfundsledare i Evangeliska frikyrkan.

de föreslås leda 34 000 efk:are. Linalie Newman och Ingemar Forss är föreslagna att bli jämställda missionsdirektorer och samfundsledare i Evangeliska frikyrkan.

Foto: Natanael Gindemo
[x]