Migranters värderingar kartlagda i ny studie

Utomeuropeiska migranter i Sverige anammar majoritetsbefolkningens demokratiska värderingar förhållandevis snabbt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Men synen på homosexualitet, hedersförtryck och abort verkar ligga djupare rotat, visar en unik kartläggning.

Totalt 6 500 migranter från 54 kommuner deltog i studien som genomfördes förra hösten av Institutet för framtidsstudier.

– Resultatet står i skarp kontrast till mediebilden av att migranter ofta känner utanförskap och inte känner sig hemma, säger Bi Puranen, projektledare och docent i ekonomisk historia.

Jämfört med värderingarna i migranternas hemland ligger migranterna i undersökningen betydligt närmare svenskarna.

– Men på området sex- och samlevnad har det däremot inte skett så stora förändringar. Till exempel i synen på homosexuella, abort och sex före äktenskapet, säger Puranen.

Nyhem och Torp
Premium
Foto: Agnes Öjfelth
Debatt
Foto: TOMASONEBORG/SvD/SCANPIX