Migrationsverket erkänner brister i utredningarna av konvertiter

Konvertiter bedöms på olika sätt i olika delar av landet. Migrationsverkets egen analys pekar i samma ritning som frikyrkornas stora konvertitutredning från 2019. Samtidigt kommer det fram att enbart en av fyra konvertiter får uppehållstillstånd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!