Miljonbidrag till att utbilda svenskar om Förintelsen

Regeringen ger nu ett stort bidrag till ett treårigt projekt som Svenska kommittén mot antisemitism genomför i samarbete med Forum för levande historia.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!