Minst 24 avkragningar i Svenska kyrkan sedan 2008

Under de senaste tio åren har minst 24 präster och diakoner i Svenska kyrkan blivit avkragade, bland annat på grund av sexköp och ekonomisk brottslighet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenska Dagbladet har granskat 221 utredningar av Svenska kyrkans egen domstol – domkapitlet – som finns i alla stift. Enligt kartläggningen har minst 24 präster och diakoner förlorat sin krage sedan 2008.

I en artikel, som publicerades på onsdagen, ger Svenska Dagbladet sex exempel på anmälningar som har resulterat i avkragningar.

Ett av fallen har Dagen skrivit om vid flera tillfällen. Det handlar om en präst som i februari 2016 dömdes till villkorlig dom, dagsböter och skadestånd för förskingring.

Diakon lånade pengar

Flera av de andra avkragningarna är kopplade till sexuell brottslighet – ofta med minderåriga offer.

Svenska Dagbladets granskning berör även diakoner, som i likhet med präster kan förklaras obehöriga att utöva kyrkans vigningstjänst.

I januari 2017 beslutade exempelvis domkapitlet i det aktuella stiftet att obehörighetsförklara en diakon sedan diakonen lånat 140 000 kronor av en 85-årig församlingsmedlem. Pengarna användes bland annat till att betala diakonens privata räkningar.

Tydliga sexuella anspelningar

Kartläggningen av de 221 utredningarna som Svenska kyrkans domkapitel har gjort sedan 2008 visar att totalt fem präster är verksamma i Svenska kyrkan – trots att de betett sig olämpligt mot ungdomar eller begått brott mot barn.

En av prästerna chattade med en mer än 20 år yngre ungdomsledare i prästens konfirmationsgrupp. Konversationen hade tydliga sexuella anspelningar och prästen avkragades, men fick senare börja arbeta som präst igen efter att beslutet överklagats.

I dag arbetar mannen i en annan församling i Svenska kyrkan.

Öppen med sitt förflutna

Detsamma gäller en präst som våren 2014 dömdes till dagsböter för att sexuellt ha ofredat en tonårig pojke. Prästen sparkades av församlingen som han arbetade i. Men numera har han en anställning som präst i ett annat stift.

I januari 2016 skrev Dagen att prästen hade varit öppen med sitt förflutna i samband med anställningsprocessen i den nya församlingen.