Minst sex länder redo flytta ambassad till Jerusalem

Nyligen kom beskedet att Rumänien följer i USA:s fotspår. "Beslutet är fattat", säger landets premiärminister.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!