Missnöje bland kyrkopolitiker efter beslut att ge avkragad EFS-präst ämbetet åter

Nyligen konstaterade Johan Munck, ordförande för Svenska kyrkans överklagandenämnd, att Bibeln är överställd kyrkomötesbeslut. Nu vill många kyrkopolitiker ändra på maktbalansen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!