Misstro mot Tomas Brunegård efter konflikt i Mentor Medier

En konflikt i den kristna nordiska mediekoncernen Mentor Mediers ledning resulterar nu i ett försök att avsätta styrelseordförande Tomas Brunegård, svensk medieprofil och pingstvän, vid en extra bolagsstämma.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Mentor medier är ägare till svenska tidningen Dagen och bokförlaget Libris, men också till den norska kristna tidningen Vårt Land och andra norska tidningar. Det är i relationen till Vårt Land som en konflikt de senaste månaderna har blossat upp, och som har resulterat i att Vårt Lands chefredaktör och ansvarige utgivare Åshild Mathisen har blivit uppsagd.

Svenska frikyrkor delägare

Svenska pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan finns med som delägare i Mentor Medier.

En ägargrupp i Norge, som motsvarar 17,5 procent av aktierna i Mentor Medier, väcker nu misstroende mot styrelseordförande Tomas Brunegård vid den extra bolagsstämman som ska hållas 16 april i Oslo.

Ägargruppen är kritisk till att Mentor Mediers styrelse har skjutit fram den extra bolagsstämman till sista möjliga tillfälle enligt norsk aktielags bestämmelser, och till att Vårt Lands chefredaktör blev uppsagd innan ägarna fått information vid denna.

Förstod inte norskt ord

Vidare gäller kritiken att styrelseordförande Brunegård ska ha skickat vidare en "whistleblowing" (varsel, på norska) angående trakasserier mot Åshild Mathisen internt i koncernen.

– Jag gjorde fel som röjde identiteten på den som "varslade", men förstod inte det norska ordet. Jag har varit öppen med den saken hela tiden. Som styrelsens ordförande har jag tydligt markerat mitt förtroende för koncernchefen Per Magne Tveiten i detta, säger Tomas Brunegård till Dagen.

Olika beskrivning av konflikten

I grunden ligger en konflikt som inte är helt enkel att beskriva. Enligt norska Nettavisen har konflikten först beskrivits handla om en kamp om tidningens redaktionella linje och om trakasserier mot chefredaktören.

Men ett annat sätt att beskriva är att det handlar om att Mentor Mediers ledning och de övriga tidningarna i koncernen har velat ha stordriftsfördelar och gemensamma tekniska lösningar, medan Vårt Land-chefen har önskat köra sitt eget lopp.

Mentor mediers koncernchef Per Magne Tveiten har understrukit att situationen som har uppstått "inte handlar om den redaktionella profilen i Vårt Land".

Dagens chefredaktör hoppas på arbetsro

Dagens vd och chefredaktör Felicia Ferreira tycker att den uppkomna situationen är oerhört tråkig.

– Det här är en nischad koncern med framtiden för sig. Vi har gjort en resa de senaste åren där vi allt mer hittat vägar att växa oss starka tillsammans vilket jag tror är den enda vägen framåt.

– Jag kan omöjligt känna till alla detaljer i denna konflikt men jag kan konstatera att den har skadat både koncernen och de enskilda verksamheterna på flera plan. Min förhoppning nu är att koncernens styrelse och ägare gör alltför att skapa arbetsro för dem som arbetar i koncernen och i de olika verksamheterna, säger Felicia Ferreira.

Lilla Erstagården