Moderaternas nollvision för biståndet får hård kritik

Inget parti som Dagen varit i kontakt med ställer sig bakom Moderaternas vision att år 2030 ska det svenska utvecklingsbiståndet vara avvecklat. Samtidigt är de flesta måna om att betona att någon gång i framtiden ska bistånd inte längre behövas.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!