Morgan Johansson agerar inte för konvertiterna

Migrationsministern kan tänka sig titta närmare på frågan i framtiden, men ser inte något problem med konvertitärenden i asylprocessen i dagsläget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Migrationsminister Morgan Johansson har inga planer på att i nuläget agera för att förändra bedömningen av asylsökande konvertiter.

Det är beskedet han ger i ett svar till Vänsterpartiets Christina Höj Larsen som i en skriftlig fråga undrade vilka initiativ ministern tänkte ta för att stärka rättssäkerheten.

Utgick från kyrkorna

Hon valde att lyfta frågan i riksdagen efter att kyrkliga företrädare på olika sätt protesterat mot hanteringen av asylsökande konvertiter. Kritiken från kyrkligt håll är hård mot hur Migrationsverket och domstolarna underkänner asylsökandes kristna tro, och de menar att präster och pastorers intyg borde värdesättas högre.

Utbildning viktigt

Men migrationsminister Morgan Johansson (S), nygammal på sin ministerpost, verkar inte dela den verklighetsbeskrivningen.

I sitt svar till Christina Höj Larsen svarar han att det är viktigt att det hålls en hög rättslig kvalitet på asylärenden. För att säkerställa det när det kommer till konvertiter har Migrationsverket tidigare pekat på behov av nya utbildningsinsatser, något som Morgan Johansson tar upp i sitt skriftliga svar.

Tar inget initiativ

"Myndigheten genomför utbildningar om utredningsmetodik och hur rättssäkra bedömningar ska utföras, bland annat i fråga om religion som asylskäl. Migrationsverket arbetar kontinuerligt med uppföljningar av den rättsliga kvaliteten", skriver Morgan Johansson.

Han fortsätter:

"Mot bakgrund av det redovisade behovet av utbildningsinsatser och de utbildningar som nu sker avser jag i nuläget inte att ta initiativ men jag fortsätter att följa frågan om rättslig kvalitet."

Kan se över frågan

Morgan Johansson avrundar sitt svar med att regeringen är beredd att se över frågan om det i framtiden skulle visa sig finnas ett problem med den rättsliga kvaliteten på ärenden där religion åberopas som asylskäl. Men något sådant problem verkar inte finnas i dagsläget, enligt migrationsministern.

POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson