Möt Frälsningsarméns nya ledare

Att överbevisa människor om att de behöver Gud. Det ser Frälsningsarméns nya samfundsledare i Sverige, Marianne och Clive Adams, som en av sina viktigaste uppgifter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Få kristna kyrkor, om ens någon, har ett så starkt förtroendekapital i samhället som just Frälsningsarmén. I mer än 100 år har man ”hållit grytan kokande” som ett av kyrkans mest kända motton lyder. Det gäller än i dag.

Även om det militära språkbruket kan låta lite främmande så tvekar inte de nya kommendörerna att Frälsningsarmén har en fortsatt viktig uppgift.

Marianne och Clive Adams tar emot i Högkvarteret på Östermalm i Stockholm, Frälsningsarméns huvudkontor i Sverige, iklädda mörkblå uniformer. De ger ett vänligt och gediget intryck.

 

Läs mer: Svenskar blir Europachefer inom Frälsningsarmén

 

Den 6 januari installerades de som nya ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Marianne och Clive berättar att de ägnat en stor del av sin första tid i Sverige åt att resa land och rike runt och besöka kårer. Från Malmö i söder till Haparanda i norr.

– Vi har mött många flotta och flinka medarbetare med ett hjärta för människor och det Frälsningsarmén står för, förklarar Clive med tydlig norsk influens.

Efter snart 28 års äktenskap med Marianne, bördig från grannlandet i väster, känner Clive, som har sina rötter i Sydafrika, sig mer hemma med norska än med svenska språket.

– Vi har bott i Norge sammanlagt tolv år, berättar Marianne och tittar med kärleksfull blick på sin make. Det gör hon fler gånger under intervjun när Clive lägger ut texten.

Sammansvetsat team

Tillsammans utgör de ett väl sammansvetsat team med kärleken till varandra och till Gud som en grundbult. En bra förutsättning för att leda ett kyrkosamfund i en föränderlig tid.

Vad vill de göra som ledare i Sverige? Hur ser strategin ut? Vad vill de förändra?

Sådana frågor är inte lätta att besvara efter bara några veckor men integration är en prioritering de lyfter fram.

Involvera Gud

Med det menas inte att få flyktingar och nyanlända att komma in i det svenska samhället. Utan att integrera det sociala arbetet med uppgiften att visa på Gud.

– Vi vill att Gud ska bli involverad i vanliga människors liv. Soppa är bra och viktigt men vårt ärende är att de ska bli överbevisade om att Gud är en verklighet, förklarar de.

Med andra ord: Gärna servera soppa men samtidigt ha ett tydligt budskap om att Gud finns, vill och kan ge alla människor ett liv med mening.

Det handlar också om att få fler medlemmar in i kårerna.

 

Läs mer: Clive och Marianne Adams huvudtalare på kongressen

 

Frälsningsarmén har 4 581 civilmedlemmar och frälsningssoldater, vilket motsvarar församlingsmedlemmar i andra frikyrkor. Antalet kårer är 85.

– En utmaning vi står inför är sekulariseringen. Vi måste göra vissa förändringar, konstaterar Clive utan att precisera exakt vad han syftar på.

– Jag tror att många uppfattar oss som lite gammaldags. Många har nog inte upptäckt att vi är helt normala, människor av kött och blod, säger Marianne.

Hjälper flyktingar

Clive håller med och understryker att mycket som görs är bra. På många platser är kårerna involverade i att hjälpa flyktingar och nyanlända, konstaterar de och nämner Haparanda som ett av flera goda exempel.

Båda har tillhört Frälsningsarmén länge, men kommer från skilda miljöer. Clive växte upp i apartheidregimens Sydafrika i en släkt som tillhört Frälsningsarmén i flera generationer.

– Så jag hade dessvärre inget val, förklarar han med ett brett leende som avslöjar att det är en sanning med modifikation.

Har tron alltid varit en själv­klarhet?

– Nej, riktigt så enkelt har det inte varit, säger han och låter förstå att det som färgad i Sydafrika under apartheid inte var enkelt att ta plats bland vita.

Det tog flera år innan han landade både i en trygg tro – och inom Frälsningsarméns hägn.

Marianne kommer från Oslo med en mormor som största inspirationskälla till en levande kristen tro.

– Hon hade stor inflytelse på mig. Bestemor och bestefar tillhörde Frälsningsarmén och det blev min inkörsport till ett gott felleskap, säger hon och syftar på den fina gemenskapen i kåren.

Rättfram fråga

Historien om hur de träffades är värd ett eget kapitel. Faktum är att de aldrig hade träffats när de blev kära i varandra.

– Vi hade brevväxlat några år och till slut kände vi varandra bättre än någon annan.

Det kunde slutat där eftersom Clive i det första telefonsamtalet dem emellan gick rakt på sak: ”Jag älskar dig”.

– Det blev tyst i luren, berättar han.

Marianne var inte alls beredd på ett så rättframt agerande, även om hon också fattat tycke för Clive.

Efter en stund hämtade hon sig, och så småningom gifte de sig och har i dag två vuxna barn och många år tillsammans inom den världsvida Frälsningsarmén.

– I juni har vi varit gifta i 28 år, säger Clive och tittar kärleksfullt på Marianne.

De brinner i det stora hela för samma sak men vissa skillnader finns.

– Jag brinner för människor som lever i missbruk, berättar Marianne.

Har du fått jobba med det under alla dina år i Frälsningsarmén?

– Nej, det har jag inte men jag har lovat att när jag blir pensionär så vill jag engagera mig i den typen av verksamhet. Som frivillig, säger hon med övertygelse.

Clive jobbar helst med lärjungaträning, att göra människor till lärjungar till Jesus ser han som en av sina absolut viktigaste uppgifter.

– Jag blir provocerad när människor blir orättfärdigt behandlade.

Intervjutiden börjar rinna ut, vi reser oss och går. Utanför vajar en långsmal fana med gul text på vinröd botten. Texten lyder: Sverige för Kristus.

– Vi ser verkligen fram emot att få arbeta för Frälsningsarmén i Sverige. För mig känns lite som att komma hem, säger Marianne till sist.

Fakta: Marianne och Clive Adams

Ålder: 58 (Marianne) och 61 år (Clive).

Gör: Nya ledare för Frälsningsarmén i Sverige.

Bor: Täby utanför Stockholm.

Bakgrund: Marianne har bland annat varit kårledare i Färöarna och Norge och Clive har varit kårledare i Sydafrika och arbetat i Mocambique.

12

Så många år har Marianne och Clive bott i Norge.