Nedläggningshotad kyrka i Småland får hjälp att starta om

Equmeniakyrkan i samhället Södra Vi i östra Småland ska återplanteras. Så uttrycker församlingen det i annonsen på Dagen Jobb, där den söker en social, teologiutbildad pionjär.
Det är första gången en församling utanför storstadsregionerna beviljas återplanteringsstöd från Equmeniakyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Med 16 medlemmar i stigande ålder insåg Equmenia­församlingen i Södra Vi att något behövde göras. Tillsammans med Karl-Oskar Fredriksson, pastor från grannbyn Djursdala, inleddes nystartsarbetet. Nu har församlingen lämnat in en tre­årig handlingsplan till Equmeniakyrkan och i höst hoppas man på allvar komma igång med arbetet, med en ny församlingsledare på plats.

Ny styrelse

– Vi kommer att bilda en ny styrelse och ta nya tag. Flera nya människor kommer att gå in i församlingen och tillsammans kommer vi att börja jobba utifrån den församling vi blir, säger Karl-Oskar Fredriksson som är projektledare för nystarten.

De nya personerna kommer i huvudsak från tre församlingar i närområdet som tillhör Evan­geliska frikyrkan. Bland annat från Karl-Oskar Fredrikssons församling i Djursdala.

– Några kommer att gå med i församlingen, någon har sagt sig kunna vara med i styrelsen och andra kommer in och stöttar när vi gör något särskilt.

Sociala utmaningar

I platsannonsen på Dagen Jobb beskrivs Södra Vi som en plats med tydliga sociala utmaningar. Karl-Oskar Fredriksson berättar att det bland annat handlar om ensamhet, missbruk bland yngre och nysvenskar som upplever utanförskap. Att möta dessa behov kommer att vara ett prioriterat område för församlingen till hösten. Men inte genom att inbjuda människor till kyrkan, utan genom att möta människor där de är.

– Vi tänker att man kan göra mycket utan stora verksamheter. Vi vill jobba mer relationellt och med de kontakter vi har. Man kan ju bara ta med sig en fikakorg och gå hem till någon. Då tror jag att kyrkan blir attraktiv och någon man vänder sig till för att få hjälp.

Att föra samman nya, förändringsbenägna människor med långvariga medlemmar i en församling, kan innebära krockar. Men det är inte Karl-Oskar Fredriksson orolig för.

– Det har funnits en krismedvetenhet så länge så alla är väl införstådda med att något nytt måste göras. Det finns en positiv känsla och en förväntan på det som kommer.

Tror på evangeliets kraft

Även Karl-Oskar Fredriksson har en stor förväntan på vad Gud kommer att göra. När han tänker på församlingens arbete de närmsta åren, innefattar det nya människor utan tidigare koppling till någon församling.

– Vi har en tilltro till evangeliets kraft. Vi tror att Gud har ett hjärta för människor i Södra Vi.

Nu hoppas han bara att rätt person ska svara på jobbannonsen.

– Det ska vara en person med hög social kompetens, som kan uppmuntra medlemmarna och tillsammans med församlingen gå ut och möta människor.

Läs även | Små församlingar kan få hjälp inom samfundet

Läs fler artiklar om Equmeniakyrkan

Alla tidigare artiklar
- Körsång är en stor verksamhet i Sverige, en viktig verksamhet, sa Anders Tegnell på torsdagens presskonferens.
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Bibeln i skolan
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo