Niklas Piensoho: Ingen anledning att ompröva policy

– Vi jobbar alltid med samarbetspartners när vi gör en insats i andra länder och ingen kunde förutse att detta skulle hända, säger Niklas Piensoho, pastor och föreståndare i Filadelfia i Stockholm, med anledning av att två av församlingens pastorer arresterades i Irak.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Församlingens policy när det gäller insatser i andra länder följer viss ordning som bland annat innebär att man lyssnar med berörda myndigheter.

– I det aktuella fallet avråder Utrikesdepartementet från resor som inte är nödvändiga, det vill säga semesterresor. Men Erbil bedöms inte vara något rödljusområde, säger han.

Vid resor utomlands arbetar Filadelfia i Stockholm alltid med en samarbetspartner för att undvika problem.

– Vi är en församlingsrörelse och jobbar på tydliga inbjudningar från församlingar. Vi lutar oss alltid mot deras nätverk, kunskaper och erfarenheter. Det känns tryggt.

Föranleder detta er som församling att tänka annorlunda när ni i fortsättningen sänder ut människor till olika områden i världen?

– Nej, inte i dagsläget men vi vill förstås veta mer om varför det hände innan vi vet säkert, säger Niklas Piensoho till Dagen.

– Vi gör resor till betydligt osäkrare länder i världen, till exempel östra Kongo och Burundi. Ofta går det bra men vi är också medvetna om att det kan hända sådant som inte är bra.

– Vår ambition är att vara på plats där det finns behov. Och i sådana områden är läget ofta politiskt instabilt och där finns en social oro som vi behöver ta hänsyn till.

Läs vidare: Svenska pastorer och läkare arresterades i Irak

 

Har ni fortfarande förtroende för er samarbetspartner, systerkyrkan i Kairo?

– Ja, det har vi. De är seriösa och har jobbat i området i över 20 år. Själva skickar de team till Erbil två-tre gånger varje år.

– De har gjort så i många år och har aldrig vari med om något liknande tidigare. Så ingen kunde förutse att detta skulle hända.

Hur jobbar ni vidare för att få veta varför det hände?

– Det vill jag inte gå in på i nuläget. Men vi jobbar med vår analys av vad som hände och varför. Och ställer oss frågan: vad kan vi lära oss av detta?

Hur mår de som var med på resan?

– Min uppfattning är att de är i god balans men det är alltid omtumlande när något inte blir riktigt som man tänkt. Så vi har god beredskap att bistå med stöd och hjälp.

Läs också: Möt de kristna som IS vill utplåna