Nordisk satsning på ökad religionsfrihet

– Vi vill bidra till en kultur av religionsfrihet. För att skapa den behöver vi bygga underifrån – men vi vill också nå beslutsfattare och politiker.
Det säger Katherine Cash på Svenska missionsrådet (SMR), som i går lanserade en stor utbildningssatsning i frågorna hos FN i Genéve.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dagen når Katherine Cash, Missionsrådets rådgivare i religions- och övertygelsefrihet, per telefon från Genève. Hon är där för att tillsammans med andra på Svenska missionsrådet lansera en ny webbaserad kunskapsbank om religions- och övertygelsefrihet som Dagen tidigare skrivit om.

– Vi har förberett den här satsningen i två år, så det var en lång väg att komma hit, berättar Katherine Cash.

Kunskapsbanken har arbetats fram i nätverket NORFORB tillsammans med samarbetsorganisationer i Norge, Danmark och Finland. Nu finns FORB Learning Platform, och lanseras på ett event i FN.

Vässa utbildningen

Skapandet av plattformen är ett sätt att vässa utbildningen i frågorna runt religionsfrihet, berättar Katherine Cash.

– Det har saknats ett online-material i dessa frågor. Vi har länge utbildat om religionsfrihet, men det är många som behöver lära sig och för få utbildare. Nu finns denna typ av utbildning, så man behöver inte alltid kalla in experter.

FORB Learning Platform består av olika delar, bland annat finns information om olika länder, pressmaterial, och korta filmer om religionsfrihetens olika delar, som till exempel friheten att byta religion och frihet från tvång. Än så länge finns språken engelska, arabiska, franska, ryska, spanska och svenska. Fler språk kommer att tillkomma.

Plattformen vänder sig till en stor publik: målgruppen är global.

–  Problem med diskriminering och hatbrott som är kopplat till religion finns överallt, inklusive Sverige. Vi behöver jobba på alla fronter, säger Katherine Cash.

 

Läs mer: Deras satsning ska nå hela världen

 

De grövsta brotten mot religions- och övertygelsefrihet finns i Mellanöstern, i Asien och i vissa afrikanska länder som Nigeria, säger hon. Men utbildning och större medvetenhet behövs överallt.

– Syftet med lärplattformen är att bidra till en kultur av religionsfrihet. Då behöver man jobba underifrån, med attityder, så det skapas en acceptans i samhället för religionsfrihet.

– Men mänskliga rättigheter är också politik och juridik. Därför vänder vi oss också till tjänstemän, till politiker, till parlamentariker till exempel på EU-nivå.

Bland de mänskliga rättigheterna är religionsfrihet den mest missförstådda, menar hon, vilket är en anledning till att utbildning är angelägen.

Mer diskussion

Positivt i sammanhanget är att över 40 organisationer redan har anslutit sig till Lärplattformen.

– Kyrkor och samfund i Sverige har varit mycket engagerade i utarbetandet av plattformen. Vi har haft ett stort stöd för denna satsning. Men det finns alltid mer att göra. Om lärplattformen kan bidra till att församlingarna diskuterade dessa frågor mer vore det bra. Religionsfriheten är så aktuell och en viktig sak för oss som trossamfund att stå upp för, säger Katherine Cash.

Media en viktig medspelare

FORB Learning Platform lanserades på eftermiddagen vid FN vid ett särskilt ”sido-event”, ”The impact of media on freedom of religion and belief”.

Media är en viktig medspelare när det gäller att fokusera på de viktiga frågorna runt religionsfrihet, betonar Katherine Cash.

– Här i Genéve visas en dokumentär som är Oscarsnominerad, ”My enemy my brother”. Den handlar om en shiamuslim och en sunnimuslim. Det är en väldigt berörande film, där den ena räddar livet på den andra. Film är ett viktigt medium för att göra människor medvetna och inspirerar oss till att arbeta med dessa frågor, säger hon.