Nu samlas världens kristna brandmän

Hallå där, Kjell Zingmark, som åker till Belfast med Firefighters for Christ. Varför samlas världens kristna brandmän?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

– Den 30 april åker jag till Mission Possible i Belfast. Det är en årlig samling anordnad av Firefighters for Christ som är en internationell organisation som stöttar kristna brandmän. Jag har varit med tidigare och vill gärna vara med igen.

Vad gör ni då?

– Vårt huvudsyfte är dels att uppmuntra kristna brandmän, dels att göra Jesus känd. Det gör vi bland annat genom andakter, utflykter och kamratskap. Vi brukar också följa med ut och delta i deras arbete.

– Vi möter alla som jobbar på stationen och det blir många tillfällen till samtal om livet, om Gud och hur det är att jobba som brandman. Att utbyta erfarenheter är väldigt värdefullt. När det är läge tar jag chansen att dela med mig av vad min personliga relation med Jesus betyder.

Hur är det att vara brandman och kristen?

– Många tycker det är svårt att stå för sin kristna tro inför arbetskamraterna. Man är kanske ensam kristen och skäms lite för sin tro. Arbetsmiljön upplevs ofta som tuff och hård och då tar det emot. Därför vill vi uppmuntra varandra att våga vara öppna med vår övertygelse.

Följer fler från Sverige med på resan?

– Nej, jag är ensam svensk. Totalt blir vi ett 30-tal personer från framför allt USA, Kanada och Tyskland. Jag ser fram emot att möta alla kolleger, för samtidigt som jargongen ibland är tuff så finns en kåranda som är positiv. Det spelar ingen roll om du kommer från Sverige eller Filippinerna, samhörigheten finns där ändå och det är speciellt.

I Nordirland är katoliker och protestanter i konflikt. Är det lämpligt att prata om kristen tro?

– Att berätta om sin kristna tro är inte ett problem. Däremot ska man inte prata politik och det är vi medvetna om. Det gäller att visa respekt, vi vill ju inte bränna broar utan tvärtom bygga ett förtroende.

I Sverige finns Nätverket för kristna brandmän, NFKB. Vad är det?

– Det ett nätverk för kristna som jobbar inom räddningstjänsten. För tillfället har vi 52 medlemmar och vi hoppas att fler ska haka på. Den 18 maj anordnar vi en nationell träff i Mälarökyrkan på Ekerö utanför Stockholm. Då äter vi, ber för och peppar varandra. Det ska verkligen bli trevligt.

Premium Debatt om religionsfrihet och diskriminering - var går gränsen, under Dala Pride 2019 i Falun. Från vänster: Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun, Gull Törnegren religionsvetare och etiker från Högskolan i Dalarna, Öyvind Tholvsen, pastor i Lugnetkyrkan och Christina Eriksson, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Falu pastorat.
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg