Ny studie: Migrationsverket har svaga kunskaper om kristen tro

Migrationsverkets beslut om asyl för kristna konvertiter tas på felaktiga grunder. Den slutsatsen dras i en färsk studie från Göteborgs universitet.
Orsaken är dåliga kunskaper om kristen tro och en föråldrad syn på konversion.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Samtal som liknar ”gamla tiders katekesförhör”, teologiska missförstånd och en hel del språkförbistring. Allt toppat med dimmiga kunskaper om hur kristen tro tar sig uttryck. Det är bilden av Migrationsverkets intervjuer med asylsökande konvertiter i Jakob Svenssons färska examensarbete från Institutionen för idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

– Migrationsverket har en förlegad syn på religiös konversion. Intervjuerna liknar de husförhör man hade förr i tiden. Man kräver orimliga och avancerade kunskaper om kristendomen och bortser i stora drag från den process som lett fram till konversionen och den sociala aspekten i ett aktivt kristet liv, säger Jakob Svensson.

Jakob Svensson är pastor inom Alliansmissionen och Equmeniakyrkan. Inom ramen för sitt examensarbete för magisterexamen i teologi har han analyserat protokoll från Migrationsverkets intervjuer med tolv asylsökande konvertiter. Samtliga gäller muslimska konvertiter som blivit kristna antingen i landet de kommer ifrån eller i Sverige. Intervjuerna som granskats ligger till grund för asylbeslut och genomförs med hjälp av tolk.

– Analysen visar att när konvertiterna berättar om sin tro så förstår Migrationsverket inte riktigt vad de talar om, säger Jakob Svensson.

Bristfälliga beslutsunderlag

Det beror dels på Migrationsverkets svaga kunskaper och förståelse av kristen tro och religiöst liv, dels av språkförbistring som orsakas av bristen på auktoriserade tolkar som förstår sig på kristen tro och terminologi.

– Konvertiternas berättelser om tron och dess uttryck i handling framkommer tydligt i intervjuerna, men Migrationsverkets glesa förståelse hindrar dem att se det. Det leder till bristfälliga beslutsunderlag och till att asylbesluten fattas på felaktiga grunder, säger Jakob Svensson.

I utdragen från intervjuerna kan man läsa hur konveriterna berätta om hur de tagit Jesus till sitt hjärta och hur det har förändrat deras liv.

– Det är en process och deras kristna liv kretsar kring gemenskapen i församlingen. Allt de berättar om sin kristna tro är förankrat i religionsvetenskapen, men det tar utredarna inte hänsyn till.

Det de kräver är i stället att konvertiten citerar bibelverser, känner till skillnaderna mellan olika kristna samfund och namn på psalmer som sjungs i kyrkan. Om konvertiten inte gör det ifrågasätts äktheten i tron, trots att utredarnas egna kunskaper inte verkar vara på topp.

I ett förhör till exempel, där utredaren efterfrågar en uppräkning av kristendomens viktigaste högtider, förstår varken utredaren eller tolken ordet ”pentecost” (pingst, red. anm.).

– Migrationsverket bör säkerställa att det finns auktoriserade tolkar som förstår religiöst liv. Endast då kan intervjun ge rätt bild av vad konvertiten berättar. Tyvärr är det inte så i dag.

Utbildning behövs

Jakob Svensson föreslår att Migrationsverket utbildas i kristen tro och att myndigheten tar in sakkunniga, till exempel från Sveriges kristna råd, som hjälp vid intervjuerna.

– Då kan man undvika missförstånd och rättsäkerheten kan förbättras. Kyrkan kan hjälpa till. Det går att förändra utredningarna till det bättre, det finns hopp.

Läs fler artiklar om Migrationsverkets kristendomsprov

Alla tidigare artiklar