Ny studie: Religiösa är lyckligare än andra

Religiösa är gladare och lyckligare än icke religiösa. Det visar en ny studie framtagen av Pew Research Center. Information från mer än 25 länder har samlats in för att studera skillnaderna i levnadssätt mellan religiösa och icke religiösa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!