Ny studie: Tro kräver mer logiskt tänkande än ateism

Uppfattningen att troende människor är mindre rationella eller logiskt tänkande är fel, enligt en ny studie.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Forskare på universiteten i Oxford och Coventry i England har studerat hjärnan på kristna pilgrimer. Deras slutsats är att det krävs mer logiskt tänkande för att utveckla en religiös tro än tvärtom.

– Att vara troende i Storbritannien är svårt och kräver ett väl utvecklat analytiskt tänkande eftersom den som tror måste gå emot strömmen, det vill säga den förhärskande uppfattningen, säger Valerie van Mulukom, en av forskarna som gjort studien.

– För att tro behöver du alltså kunna hålla en mångfald av tankar och idéer i huvudet samtidigt, hävdar hon.

Studier i USA

Liknande studier som utförts tidigare, och som kommit fram till delvis andra slutsatser, har gjorts i USA. Där är majoriteten kristna till skillnad från länder som Storbritannien och Sverige där sekularismen är mer utbredd.

Den nya studien, som publiceras på nätsajten Scientific Reports, är den första som på allvar ifrågasätter den uppfattning som blivit allt mer vanlig bland kognitiva psykologer och som säger att gudstro uppkommer naturligt och intuitivt hos människor.

Forskarna undersökte bland annat de signaler i hjärnan som kontrollerar impulser. En tidigare studie kom fram till att ateister använder den delen av hjärnan mer eftersom de vill trycka ned tankar som leder till en tro på övernaturliga krafter.

Men försökspersonerna i den nya studien reagerade inte på samma sätt. Trots att impulskontrollen stimulerades så ändrades inte deras tro på det övernaturliga, uppger premier.org.uk.