Ny vägledande dom för asylsökande konvertiter - hotbilden avgör

Migrationsöverdomstolen har gjort en översyn om vad som gäller när religion åberopas som asylskäl.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!