Nya Barnombudsmannen: Lyssna på barn om andlighet

Lyssna på barnen, och låt dem även välja själva. Det säger den nya Barnombudsmannen, Elisabeth Dahlin, när frågan om barns rätt till andlig utveckling kommer på tal.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Barnbiblioteket i Kulturhuset i Stockholm blev fonden då regeringen presenterade ny Barnombudsman. Bredvid barn- och äldreminister Lena Hallengren (S) stod en glad Elisabeth Dahlin som efter sommaren kommer att gå från generalsekreterare på Rädda barnen in i sin nya roll.

– Den viktigaste uppgiften för mig blir att barns rättigheter hela tiden blir uppfyllda i Sverige. Trots att det är bra att växa upp här finns det saker att jobba med, säger Elisabeth Dahlin till Dagen efter pressträffens slut.

Bland annat blir arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag något hon kommer att vara involverad i.

Där står det att barn har rätt till andlig utveckling, är det ett viktigt perspektiv för dig?

– Det viktiga tycker jag är att barn får välja själva, svarar Elisabeth Dahlin.

– Om det handlar om andlighet är det viktigt att lyssna på barnen. Det är också viktigt att barn får göra sina livsval, och där måste vi se barnkonventionen som en helhet.

Finns det någon konflikt mellan barns och föräldrars vilja när det gäller rätten till andlighet?

– Det beror nog på det enskilda fallet. Men barn har rätt till sina föräldrar, sin kultur och sin andlighet, sedan är det viktigt att barn får göra egna livsval, även vid relativt låg ålder.

Konfessionella friskolor

Att frågan om barns rätt till andlig utveckling används som argument för konfessionella friskolor är dock en fråga som den nya barnombudsmannen Elisabeth Dahlin duckar på, med hänvisning till att hon inte tillträtt än.

Barnminister Lena Hallengren (S) har dock ett svar färdigt.

– Jag ser ingen automatik i att det är något som omedelbart hör samman, säger hon.

– De besked som Socialdemokratarena har givit är att vi inte vill att det ska finnas konfessionella friskolor, och vi tycker det är angeläget.

Kan det strida mot barnkonventionen?

– Nej, vår uppfattning är att det inte gör det, att man i många andra sammanhang får leva ut sin tro, men inte under skoltid.

Har du funderat på barnkonventionens skrivelse om barns rätt till andlig utveckling?

– Inte i någon annan mening än att barn har rättigheter och det ser jag inte som en konfliktfråga eller något att ifrågasätta, säger Lena Hallengren.

Har föräldrar rätt att påverka barn i en viss religiös riktning?

– Ja, föräldrar har rätt att uppfostra sina barn, de har ett ansvar för sina barns väl och ve.