Nya församlingar kan leda till konflikter

Hur undviker man att den befintliga församlingen på orten känner sig undanskuffad? Vi frågade Cathrine Nygren, en av initiativtagarna till satsningen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det är svårt att helt undvika konflikter eftersom vi är människor. Men när man nu från samfundens sida säger att "detta är viktigt, detta vill vi satsa på", då ger man mandat till församlingar att ändå ta steget, säger hon.

– Det är så djupt rotat i oss att "vi ska bli fler, vi ska samla fler medlemmar". Vi vill härmed ändra ordet "samlande" till "sändande".

Kommer en nyplantering alltid att föregås av en dialog med den befintliga församlingen på orten innan man tar steget?

– Vi kommer inte att ge några tydliga regler som ska gälla för alla samfund, det är upp till vart och ett att ta hand om den saken. Men det är klart att det ska skötas snyggt. Samtidigt ser vi tydligt att även de gamla församlingarna växer när det planteras nya.

Cathrine Nygren kallar fenomenet för "avundsfriskhet". Att snegla på de andra och få nya idéer till vad man själv kan göra för att växa.

– Vi hoppas att vi får hitta en styrka i att stå tillsammans i detta. Faller en så kan de andra samfunden vara med och stötta. Vi har ett gemensamt ansvar för vårt land i dag, avslutar den ekumeniska trion sitt anförande medan åhörarna sörplar upp det sista kaffet.

Läs också: De vill plantera fler än vad som läggs ner

Frikyrkokartan ritas om

Sverigeundersökningen görs regelbundet av Öyvind Tholvsen på EFK och visar hur många frikyrkoförsamlingar och medlemmar det finns i Sverige.

Den senaste undersökningen visade att de senaste fem åren har mer än en frikyrkoförsamling i veckan lagts ner.

Hälften så många planteringar har gjorts under samma tid.

Debatt