Nya pastorer oeniga om vem som får ta emot nattvard

Bör nattvarden kunna tas emot av alla och envar? Eller är det först när man blivit döpt som nådebordet öppnas? Svaret är inte givet bland de nya pastorerna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Kom nådebordet är dukat, med bröd och med vin för vår skull". Så inleds en av lovsångerna med nattvardstema, inte sällan sjungen på frikyrkliga sommarkonferenser.

Men vilka bör ta emot nådemedlen, ofta i form av bröd och druvjuice? När Dagen frågar de nyexaminerade pastorerna från Teologiska högskolan Stockholm och Akademi för ledarskap och teologi får vi något varierade svar.

31 enkäter delades ut och 10 pastorer svarade.

Fyra av de tio pastorerna anser att nattvarden självklart bör vara öppen för alla, inte bara döpta. En svarar att den i stort sett bör vara helt öppen. Fyra personer lägger sig mer i mitten av den tiogradiga skalan i frågan. Och en av tio anser att nattvarden bör tas emot först efter att personen blivit döpt.

Speglar samfundens praxis

Svaren speglar på ett ungefär åsikterna i de samfund som pastorerna representerar och i vilka de ska ut i tjänst i framöver. Equmeniakyrkan har inget dopkrav för den som vill ta emot nattvarden. Inte heller behöver man vara medlem i samfundet.

– Vi brukar säga att vi har ett öppet nattvardsbord och överlåter beslutet åt personen själv, säger Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare.

Han menar också att inbjudan kan skilja sig åt mellan församlingarna.

– En del använder formuleringen att ”du som vill söka dig närmare Jesus Kristus är välkommen till Herrens bord”.

Läs mer: Så ser de olika kyrkorna på nattvarden

 

Pratar om barn

Inom Evangeliska frikyrkan ser det ut på ett liknande sätt. Öyvind Tholvsen, ansvarig för församlingsutveckling, menar att det kan skilja sig åt mellan församlingarna, men att de flesta har en öppen inbjudan som lyder på ett ungefär ”alla som vill tro på att Jesus Kristus är frälsare är välkomna att vara med i måltiden”.

– Det förs även samtal om barn och nattvard inom EFK och där tänker vi inte som i andra kyrkliga samfund att man bör vara döpt och konfirmerad innan. En hel del församlingar välkomnar barn att gå fram tillsammans med sina föräldrar, säger Tholvsen.

Inom pingströrelsen har nattvarden gjort en glidning från att ha varit till för de döpta till att allt mer omfatta samtliga närvarande. Det menar Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS.

– I pingströrelsen är nattvarden i grunden en församlingsangelägenhet för troende och döpta där församlingen inbjuder troende och döpta till nattvardsbordet, men man låter den enskilda delta om den vill, säger han.

Försoningens måltid

Han menar att i grunden bör man ha en bevarad övertygelse och pragmatism och tycker att utvecklingen mot ett allt öppnare nattvardsbord är bra.

– Jag vill inte att försoningens måltid ska kännetecknas av exkluderande. Enhetssamhällets tid är förbi och vi lever i någon slags utökad ekumenisk kontext.

Hur gör ni med barn inom pingst, får de ta emot nattvarden?

– Som församlingspastor har jag själv inte uppmuntrat föräldrar att låta sina mindre barn ta emot nattvarden.

Daniel Alm nämner också att den svenska pingströrelsens historia har just med nattvarden att göra. Filadelfia i Stockholm, där Lewi Pethrus var föreståndare, blev uteslutna ur baptistsamfundet på grund av ett för öppet nattvardsbord.

– Nattvard fick firas endast där man var medlem. Men det kunde inte Lewi Pethrus gå med på, alla troende skulle kunna delta. Där började vi i någon slags pragmatisk anda, säger Daniel Alm.

Fakta: Så gjorde vi enkäten

Dagen skickade ut en enkät till drygt 30 nyordinerade pastorer från THS och ALT och alla nyvigda präster i Svenska kyrkan.

Svarsalternativen gavs på en skala mellan 10 och 0 beroende på hur mycket man höll med om tolv olika påståenden.

Påståendet "Nattvarden bör vara öppen för alla att ta emot, inte bara döpta" ligger till grund för denna text.

31

Så många pastorer har gått färdigt sin utbildning i vår.