Nyfödd ko nyckel för tempelbygge i Jerusalem

För två veckor sedan föddes en kviga i Israel som kan utlösa en världskris.
Den röda kon ingår i de planer som finns för att bygga ett nytt tempel i Jerusalem.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Jerusalems tempel förstördes år 70, men drömmen om att ett nytt tempel ska uppföras på samma plats lever bland det judiska folket. Somliga judiska lärda menar att det nya templet ska byggas när Messias återvänt. En judisk organisation som heter Tempelinstitutet vill dock inte vänta på ett tydligt gudomligt ingripande utan har redan börjat förberedelserna.

En del i Tempelinstitutets program är ett avelsprogram för att få fram en röd kviga. Enligt föreskrifter i Femte Moseboken ska ett sådant djur offras för att rena judar som sett en mördad människa. Denna reningsprocess har inte kunnat genomföras de senaste 2000 åren, vilket enligt en tolkning gjort hela folket orent.

Enligt Charisma News föddes för två veckor sedan en kalv i Tempelinstitutets avelsprogram som kan användas som offerdjur. Programmet har pågått under tre år, då organisationen har importerat nedfrysta embryon av rasen Red Angus till Israel.

En vecka efter kvigans födsel inspekterades hon av flera rabbiner som var överens om att djuret uppfyllde de högst ställda kraven. Djuret måste bland annat vara fullständigt rött, högst två hårstrån får vara vita, och inte ha några sår. Om djuret skadas senare i livet kan det inte användas.

Tempelbygge kan leda till kris

Enligt den judiska traditionen ska det bara ha funnits nio röda kvigor genom historien som offrats i denna reningsprocess. Den medeltida judisk rabbi Maimonides hävdade att den tionde röda kvigan skulle vara ett tecken på att Messias snart kommer åter.

Om Tempelinstitutet får bredare gehör för arbetet med att bygga templet skulle det leda till enorma protester i den muslimska världen.

På Tempelberget återfinns i dag Klippmoskén, som är en av islams heligaste platser. Planerna på att återuppbygga templet är kontroversiella även i Israel. Den officiella hållningen är att det inte finns något stöd för att förändra byggnationen på Tempelberget.

Tidningen Hareetz har dock avslöjat att personer som står nära premiärminister Benjamin Netanyahu har skänkt pengar till Tempelinstitutet.

Lilla Erstagården