Offer för sexövergrepp får 2 miljarder av kyrka

Ärkestiftet i St Paul och Minneapolis har gått med på att betala motsvarande knappt 2 miljarder kronor till 450 personer som har utsatts för sexuella övergrepp av präster.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Utbetalningarna är enligt USA Today en av de hittills största i USA i samband med katolska kyrkans övergreppsskandal.

"Jag erkänner att övergreppet tog så mycket från er – er barndom, er oskuld, er säkerhet, er förmåga att känna tillit, och i många fall er tro," sa ärkebiskop Bernard Hebda i samband med offentliggörandet av överenskommelsen.

"Relationer med familj och vänner, relationer i era församlingar och samhällen skadades, liv förändrades för alltid. Kyrkan svek er. Jag är väldigt ledsen."

Det romersk-katolska ärkestiftet i St Paul och Minneapolis sökte i början av 2015 konkursskydd för att klara av en förmodad anstormning av anmälningar om sexuella övergrepp i kyrkan.

Bästa sättet att ersätta människor

Genom ansökan förklarade kyrkan kunde samfundets "ändliga resurser" användas till människor som utsatts för övergrepp av präster.

Ärkebiskop John Nienstedt skrev också att han hade fattat beslutet eftersom han ansåg att det var det bästa sättet att ersätta människor som hade begärt skadestånd från kyrkan.

Läs mer: Påven lovar nolltolerans mot övergrepp i kyrkan

 

"Det här är inte ett försök att tysta offer eller neka dem rättvisa i domstol," skrev han.

"Tvärtom vill vi reagera positivt genom att kompensera dem för deras lidande. Målsägandes advokater och jag är överens om att prioritet bör ligga på att ge resurser till offren/överlevande."

Treårigt undantag från preskriptionstiden

Den nya överrenskommelsen, som nu ska godkännas av en federal domare, innebär slutet på en flera år lång process och genomförs som en del av ärkestiftets konkursomorganisation. Tjänstemän inom stiftet säger enligt USA Today att motsvarande cirka 376 miljoner kronor kommer att betalas ut av ärkestiftet, medan resterande 1,6 miljarder kronor kommer från ärkestiftets försäkringsgivare.

Överrenskommelsen är ett resultat av att delstatsregeringen i Minnesota 2013 fattade beslut om ett treårigt undantag från preskriptionstiden som gjorde det möjligt för personer att anmäla gamla övergrepp och kräva skadestånd.